Toine C. Sannes, sentralstyremedlem Miljøpartiet De Grønne Foto: Svea P. Sannes

Vern betyr vern

Av: Toine C. Sannes, kommunestyrerepresentant for MDG og medlem av Møysalen Nasjonalparkstyre.

Vi kan ikke løse strømkrisa gjennom å ødelegge det vi har igjen av verdifull natur. I dag er allerede to tredeler av norsk vassdragsnatur regulert til kraftformål. Sju av våre ti høyeste fosser er allerede bygd ut. Det er nå bare 10 prosent igjen av norsk uberørt natur, og hvert år blir det litt mindre på grunn av tusenvis av store og små beslutninger om å bygge ut en bekk, et jorde, litt skog, spiser hele tiden enda mer natur.

Det vi har igjen er desto mer verdifullt

– Det vil være naturlig å diskutere hvordan vi kan få mer ut av eksisterende vannkraft, men også se om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet, sa Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann, Terje Aasland, til media i romjulen. Denne uka fremmer Frp forslag i Stortinget om å bygge ut vannkraft i vernede vassdrag, og statsminister Støre utelukker heller ikke utbygging av vernede vassdrag.

Var ikke Norge blitt enig om at kampen og vassdragene var over? I 1981 ville regjeringen bygge ut vannkraftverk i Altaelva i Finnmark. Aksjonistene tapte Altaelva, men Stortinget forsto at folk ville verne de siste elvene og fossene. Etter dette ble 389 vassdrag helt eller delvis vernet.

«– Du må ha vært der, førr å kunn førstå»

Sang Terje Nilsen i sin berømte sang. Ikke langt herfra har vi det vernede vassdraget til Vestpollen, som er en del av Møysalen Nasjonalpark. For dem som ikke har vært så heldige å ha vært der, så er dette beskrivelsen som gis av dette unike området:

Det urørte og kontrastrike landskapet med høye fjell, irrgrønne fjellsider og den trange fjorden gir spesielle naturopplevelser. Landskapet karakteriseres som villmark og brukes til fotturer, jakt og fiske. En spesiell, opplevelsesrik fottur går opp til Møysalen, hvor det er en fantastisk utsikt over Hinnøya og Lofoten.

Vi mennesker er avhengig av naturen rundt oss for å overleve selv. Derfor må vi la noe være helt i fred. Det vanlige er at vi hele tiden påvirker litt mer her og der. Summen av alle disse inngrepene er naturkrisea vi nå står i. Skal vern bety noe som helst, så må det være varig.

Vi i MDG foreslår derfor på Stortinget at vernede vassdrag skal holdes utenfor mandatet til regjeringens nye energikommisjon.