Utendørs: Scandic Hotell Sortland. Foto: Inger Merete Elven

Vesterålen er i startgropa

Om to måneder åpner Scandic Hotell Sortland. Allerede er det meste på plass, slik leserne av Bladet Vesterålen kunne se i avisa torsdag.

Det nye hotellet vil være et stort og viktig tilskudd for hele Vesterålen, ikke bare med nye sengeplasser, konferansefasiliteter og restaurant, men også på andre måter. Samarbeid med Kulturfabrikken om kultur- og konferansepakker, og med andre reiselivsaktører som tilbyr opplevelser, vil komme flere til gode og forhåpentlig bidra til økt aktivitet og tilstrømming til hele regionen.

Det nye hotellet vil være en konkurrent til eksisterende tilbud. Konkurranse er sunt, men dersom de eksisterende kundene bare fordeler seg på to hotell, har vi ikke vunnet noe. Heldigvis er det grunn til å vente at kaka blir større, altså at antall tilreisende og overnattinger vil øke. Det er vel kjent at Sortland og Vesterålen tidligere har gått glipp av arrangement på grunn av manglende overnattingskapasitet. Nå er ikke det på samme måte et hinder lenger.

Det er god plass til å ta imot flere gjester i regionen uten at det blir trangt her.

Dette vil komme befolkningen til gode i form av utvidet tilbud, aktiviteter og nye arbeidsplasser. Ikke minst er det gledelig å se at det er lokale folk og tilbakeflyttere som i stor grad bemanner Scandic Hotell Sortland.

Tilskuddet til reiselivsbransjen vil gjøre regionen i stand til å ta imot større arrangement og være attraktiv i perioder med større overnattingsbehov. Det vil forsterkes når enda et nytt hotell står klart i 2022, på Stokmarknes, også det med nærhet til kulturhus og den attraksjonen som det nye Hurtigrutemuseet vil være.

Mye tyder på at Vesterålen er i startgropa for økt turisme, selv om spenningen er stor og mange faktorer usikre etter et år der pandemien har lagt en sterk demper på reisevirksomhet.

Det vil være viktig å unngå trengselsturisme med kø og overprisede hamburgere, slik man har sett i Lofoten de siste årene. Det har både turister og tilbydere begrenset glede av. Men det er god plass til å ta imot flere gjester i regionen uten at det blir trangt her. Mange aktører i Vesterålen ser eksemplet fra Lofoten og er bevisst på at reiselivet her i regionen skal sette kvalitet framfor kvantitet.

Det er å håpe at satsingene som skjer i Vesterålen nå, vil gi mye igjen både for besøkende og investorer.