Engasjert: Grete Ellingsen utenfor Vesterålen tingrett. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Vesterålen tingrett bør gjenoppstå som selvstendig domstol

Av: Grete Ellingsen, leder i Sortland Høyre

26. april i år ble den såkalte domstolsreformen innført og innebar at Vesterålen tingrett opphørte som selvstendig domstol og ble lagt som en rettskrets under Midtre Hålogaland tingrett.

Gjennom Hurdalsplattformen inviteres kommunene i rettskretsen nå til å bestemme om man vil opprettholde dagens struktur eller om man ønsker en reversering av domstolsreformen i sitt distrikt. Reversering vil innebære at man får en selvstendig domstol igjen i Vesterålen, med en stedlig ledelse og en nærhet til domstolen for innbyggerne i Vesterålen.

Tiden er altså der for at kommunene i Vesterålen samler seg i en felles uttalelse og innspill til Justisdepartementet om at Vesterålen tingrett gjenoppstår. Dog med kort erfaring med reformen er det grunn til å holde frem at det har en viktig verdi for innbyggere og brukere av domstolen, at den har en selvstendig stedlig ledelse, at det satses på nye og moderne rettslokaler, og at fagmiljøet i regionen er sterkt og robust. Jurister i politi og påtalemyndighet, advokater i regionen samt dommere i tingretten eller jordskifteretten utgjør til sammen den kompetansen som innbyggerne trenger i sin nærhet for å ivareta rettssikkerheten i både sivile- og straffesaker.

Vesterålen Regionråd eller Vesterålen interkommunale politiske råd bør kjenne sin besøkelsestid nå og raskt være på banen med sitt standpunkt om dette.

Styreleder i Midt Hålogaland krets av Den Norske Advokat forening, Knut-Inge A. Myklebust har på vegne av advokatforeningen nylig tilkjennegitt at advokatene i kretsen mener det bør skje en reversering for tingrettene i Sortland, Svolvær og Narvik,- og at alle oppstår som selvstendige domstoler igjen. Advokat Trude Marie Wold som innehar vervet som nesteleder i Hovedstyret for Advokatforeningen har inntil nylig stått støtt om at reformen ikke burde gjennomføres. Hun mener nå, etter at reformen er igangsatt at man bør gi den tid og at den evaluerer senere. Hun holder uansett høyt at det må satses på nye moderne rettslokaler i Vesterålen, – en sak som det også bør være bred politisk enighet om. Dersom kommunene i Vesterålen ønsker at Vesterålen tingrett gjenoppstår så bør de også jobbe sammen for fremdrift om nye rettslokaler. I Senja tingrett tar sorenskriver Frank Kjetil Olsen til orde for at Senja tingrett opprettholdes som selvstendig domstol. Det er godt å se at domstolledere med lokal forankring deltar og er tydelig i denne svært viktige samfunnsdebatten.

Hansken kastes med dette til politisk ledelse i vesterålskommunene, om at de sammen reiser seg og er tydelige på at de ønsker at Vesterålen tingrett gjenoppstår.