Koronaviruset: Den seneste uka har smitten fra utlandet økt. Foto: Innsendt

Vi har fortsatt kontroll

Onsdag presenterte Folkehelseinstituttet (FHI) en ny statusrapport for koronaviruset. Budskapet er gledelig: Den seneste uka var antall meldte tilfeller det laveste som hittil er registrert i Norge – med 52 tilfeller.

Spredningen av koronavirus er med andre ord fortsatt lav i Norge. Mange land er rammet mye hardere enn oss. Men mer enn 250 nordmenn har mistet livet som følge av viruset, og om lag 9.000 er registrert smittet. Det skal vi ikke ta lett på.

Framover er det ventet sporadisk økning i smittetallene i forbindelse med lokale utbrudd og klynger. Det stiller krav til oss alle – og til kommunene. Den gradvise åpninga av samfunnet vil fortsette, og det er som FHI påpeker viktig at kommunene følger opp med sporing av nærkontakter, isolering av de som er syke, høy testkapasitet og karantene etter gjeldende råd.

Den seneste uka har smitten fra utlandet økt. Det var også ventet, etter at regjeringa åpnet for utenlandsreiser. Alle som ble smittet i utlandet, bortsett fra ett tilfelle, ble smittet i land som var omfattet av karanteneplikt ved innreise til Norge. De smittede ble derfor fanget opp mens de var i karantene. Det viser at systemet fungerer, og er således positivt.

At økt reiseaktivitet ser ut til å ha gitt noe økt smitte fra land som er omfattet av karanteneplikten, er derimot noe som må tas på høyeste alvor. FHI vil følge nøye med på disse tallene framover, men her har også alle som har valgt å reise til utlandet et tungt ansvar selv. Terskelen for selvpålagt karantene ved heimkomst, og for å ta koronatest, bør være lav.

Vi har sagt det før på lederplass, men et viktig budskap tåler å bli gjentatt. Vi må ikke senke skuldrene nå. FHI frykter at det skal komme ei ny smittebølge. Ingen kan spå utfallet av ei ny bølge, og derfor er det bare en ting å gjøre: Hold ut – og vær flink.

Vi må opprettholde smitteverntiltakene enda ei stund, og oppgaven er overkommelig. Vask hendene. Hold avstand. Hold deg heime hvis du har symptomer på luftveisinfeksjoner. Test deg hvis du er det minste i tvil.

Vi har fortsatt kontroll, og vi må gjøre alt i vår makt for at det skal fortsette slik.