Politi: Illustrasjonsfoto. Foto: Inger Merete Elven

Vi kan ikke lukke øynene lenger

Sortland og Vesterålen har store utfordringer med grenseoverskridende ungdomsmiljø. Bladet Vesterålen har det siste halvannet året satt søkelys på omsetning og bruk av rusmidler blant unge mennesker, helt opp i inngangsområdet til enkelte skoler. Det er underveis kommet fram opplysninger som tyder på at rusproblematikken er langt mer utbredt enn mange har vært klar over. Til rusmiljøene knyttes også annen kriminalitet. Det er ikke lenge siden det ble meldt om ransforsøk nær Sortland sentrum, med unge gjerningspersoner.

Nå er det dokumentert hendelser der ungdom blir banket opp og utsatt for vold på kjøpesenter og i sentrum av byen.

Det er tøft å skulle være forelder i Sortland, når man veit at deres unge må forholde seg til ulike trusler i nærmiljøet, enten det handler om piller, tyveri av rusbrus, eller om vold på offentlig sted. Da kan man spørre: Hvor kan ungdommen føle seg trygg?

I dag er det mer naturlig å spørre hvor det glapp.

Det setter et spesielt lys på det noen oppfattet som en kåring av Sortland til Norges beste kommune for barn og unge for fire år siden, da Barne- og familiedepartementet ga kommunen utmerkelsen som årets barne- og ungdomskommune. Det har vært vanskelig å sole seg i glansen av den hederen de siste årene. I dag er det mer naturlig å spørre hvor det glapp.

Man skal heller ikke være så naiv og tru at problemene på noen måte er begrenset til Sortland. Bladet Vesterålen har fått tips fra flere nabokommuner om 621-miljøet, med samme type bekymring som politiet melder – om at det kan knyttes til både rus, vold og overgrep. Det er heller ikke uten videre grunn til å peke ut dette miljøet som problemets kjerne. Utfordringene blant barn og unge i Vesterålen er større enn som så.

Nå er det ikke mulig å være tilskuer til disse utfordringene lenger. Det er en oppgave både for politikere, politi og et tverrfaglig miljø som må ta grundig tak. Da handler det både om å hjelpe dem som har kommet feil ut, og om å beskytte alle de andre.

Det skal være trygt å vokse opp på Sortland og i Vesterålen, og det er ikke lenger mulig å lukke øynene.