Inviterer Trollfjord: Administrende direktør i Signal Bredbånd AS, Ole-Johnny Johansen, vil ha med Trollfjord Bredbånd i en fusjon med Lofotkraft Bredbånd AS. Foto: Signal Bredbånd AS

Vi synes ikke saken fortjener tåkelegging av fakta og etablering av usikkerhet

Av: Ole-Johnny Johansen, administrerende direktør - Signal Bredbånd AS

På bakgrunn av konsernsjef Barry Larsens uttalelser i torsdagens formannskapsmøte, som nå er gjengitt i media, er det viktig å få presisere fakta slik at korrekt formasjon skal være grunnlaget for den beslutning kommunestyret skal fatte om en ukes tid. Vi synes ikke saken fortjener tåkelegging av fakta og etablering av usikkerhet knyttet til vår intensjon og invitasjon.

Signal Bredbånd er et nord-norsk selskap som er eid av norske Lyse. Selskapet er selvstendig, operer i hele landsdelen og har 9 lokale kontorer. Lofotkraft er lokalisert i Vågan. Altibox er søsterselskapet til Signal.

Nordkraft har en svensk aksjonær som eier nesten 30%, og Trollfjord er partner med Telia som er svensk.

En mere helnorsk, regional og lokal konstellasjon enn Trollfjord, Lofotkraft og Signal er det ikke mulig å finne.

Verdien av et selskap er det markedet som bestemmer, ikke eier, administrasjon eller styret. I vår vurdering er det lagt til grunn offentlig tilgjengelig informasjon om Trollfjord Bredbånd sammen med verdimultipler fra flere direkte sammenlignbare transaksjoner både nasjonalt og internasjonalt. Det kan være at verdien er høyere enn vårt estimat, men det er noe man ville finne ut dersom partene kunne gått i en nærmere dialog. Det ønsker dessverre ikke Trollfjords administrasjon og styre, og dermed går kanskje kommunen glipp av store verdier fordi man ikke tar seg tid til å seriøst vurdere vårt tilbud.

Invitasjonen til Signal og Lofotkraft åpner for fusjon, salg eller en kombinasjon. Alt etter hva eier ønsker. Videre er vi åpne på å etablere flere kompetansearbeidsplasser i Hadsel. Larsen fremhever hovedkontor som svært viktig. Men det er vel arbeidsplasser som er viktig, ikke om det er et hovedkontor? En postadresse kan være hovedkontor eller en mindre samling av administrative funksjoner. Er det slik at ansatte i Andøy, Harstad og Narvik skal sies opp eller flyttes til Hadsel? Hvis svaret er nei, er det vel ikke den store økningen av ansatte som kommer som følge av et hovedkontor legges til Hadsel.

Signal hadde i Alta et kundesenter på 5 personer som nå økes opp til 25 personer. Disse har spesialkompetanse og skal betjene Signal i tillegg til andre partere i landet. Vi har bygget et topp moderne overvåkingssenter i Bodø, som sammen med overvåkingssenteret i Stavanger, drifter og overvåker hele nettet til Altibox 24 timer i døgnet 365 dager i året.

Signal har hvert år siden 2018 bygget ut fiberaksesser og stamnett for mellom 160 og 200 millioner. Bare i Finnmark er det investert over 100 millioner kroner de to siste årene. Vi har eiere som er villige til å satse og ønsker lokal tilstedeværelse og lokal næringsutvikling. Dette er konkrete bevis på at vi utvikler nye lokale arbeidsplasser, vi utvikler medarbeidere og vi skaper vekst og utvikling i nærmiljøet. Samme utvikling kan vi også skape i Hadsel.

Vi har respekt for at eier og styre i Trollfjord ikke ønsker noe samarbeid med Signal og Lofotkraft. Vi har også respekt for at andre vektlegger vurderinger forskjellig fra oss.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Men vi mener at beslutningen, som vil påvirke alle ansatte i Trollfjord, samarbeidspartnere, leverandører, eier og ikke minst innbyggere i Hadsel kommune, skal fattes på et så godt og korrekt grunnlag som mulig. Dette er en så stor og strategisk viktig beslutning for Hadsel kommune, at å unnlate å realitetsvurdere et vennligsinnet tilbud, en invitasjon til å sikre eksisterende arbeidsplasser, skape nye arbeidsplasser, ny vekst og utvikling og i tillegg maksimere verdien av Trollfjord, er i beste fall uklokt.

Derfor ønsker vi at eier bør la oss selv få presentere vår løsning før beslutningen fattes, og ikke basere seg på hva konsernsjef og styreleder tror og mener om innhold og intensjon i vår invitasjon.

La kommunestyret få lov til å fatte en beslutning på et bredt og riktig grunnlag, det fortjener alle parter i saken. Spesielt de folkevalgte som nå skal ta en vanskelig, strategisk og varig beslutning om fremtiden til Trollfjord.