Vi trenger alle vi kan få

Nordlandssykehuset på Stokmarknes. Illustrasjon.

I januar starter et nytt tilbud som skal hjelpe utenlandske helsearbeidere i Nordland å bli kvalifisert til å bli autoriserte sykepleiere i Norge. Det finnes ei betydelig gruppe som er utdannede sykepleiere fra land utenfor EU og EØS, men mangler godkjenningen som kreves for å arbeide i yrket her i landet.

Siden 2017 har OsloMet gitt tilbud om ei tilleggsutdanning for å gi den nødvendige kompetansen til sykepleiere som har flyktet fra sine opprinnelsesland til Norge. Det er blitt så populært at det hadde over 140 søkere til 40 studieplasser i år. Nå blir det altså et desentralisert tilbud i Nordland, som det første i Norge utenfor Oslo-området.

Det er Nordland fylkeskommune og de regionale kompetansekontorene (RKK) som sammen med OsloMet står bak tilbudet. Nettskolen i Nordland skal gi mulighet til forkurs i norsk språk for de som trenger det.

Fylkeskommunen har kartlagt hvor mange som kan være aktuelle for å ta ei slik utdanning i Nordland og funnet at grunnlaget finnes. Nå får de altså muligheten til å bli kvalifisert som sykepleiere med nettbasert undervisning over tre semestre der de bor, og i kombinasjon med arbeid.

Behovet er det ikke tvil om. Tall fra kommunene i Nordland, sykehusene og Nav viser at det vil være behov for 475 nye sykepleiere i fylket hvert år. Andelen innleide sykepleiere i Nord-Norge er betydelig høyere enn i resten av landet.

Bladet Vesterålen har flere ganger fortalt om kartleggingen fra Regionalt kompetansekontor her i regionen, som slår fast at vi vil trenge helsearbeidere til å fylle 2.200 årsverk i løpet av perioden fra 2018 til 2028. Siden mange jobber deltid, er antallet mennesker betydelig større. Sykepleierne vil utgjøre en stor andel av dem.

Vi trenger med andre ord alle sykepleierne vi kan få. Flere kommuner i distriktet tilbyr stipend og andre tiltak for å rekruttere. Det sto for noen få år siden en kamp om å beholde sykepleierutdanninga i Vesterålen. Nord universitet lyttet til behovene som ble meldt inn, men det viser seg at den største andelen sykepleierstudenter på Stokmarknes ikke er lokale. Bare ni av nesten 40 studenter er vesterålinger. Det er ei enorm utfordring å få utdannet så mange som regionen trenger.

Vi trenger også ungdom i andre yrker, som bygningsarbeidere, lærere og ingeniører. Kampen om ungdommen er stor, og med krympende kull, blir det stadig mer nødvendig å få kompetente arbeidstagere utenfra til å ta jobben her. Da kan folk som allerede bor her – og mangler bare litt for å få ei godkjent utdanning – være en viktig del av løsningen.