Flyplass: Småflyplassene.

Vi trenger småflyplassene

NRK kan fortelle at et ekspertutvalg oppnevnt av regjeringa anbefaler å legge ned flere småflyplasser i distriktene.

Argumentene er mange. I tillegg til at færre småfly vil føre til mindre klimautslipp, nevner utvalget at færre flyplasser vil stimulere til økt konkurranse og lavere priser for de reisende.

Utvalget foreslår å legge ned noen flyplasser, og utvide andre.

Fylkesrådsleder i Nordland, Tomas Norvoll (Ap), er klar på at et slikt forslag må kveles ved fødselen.

Han mener at det ikke kun skal være snakk om lønnsomhet ved drift av flyplasser, da disse inngår i den nødvendige infrastrukturen for befolkninga i distriktet. Han trekker en parallell til skolene, som ikke genererer inntekter, men fortsatt er nødvendige i samfunnet.

Flytrafikken på kortbanenettet har ikke kun med kommersiell flytrafikk å gjøre. Hver dag brukes flyene av pasienter på vei til spesialist eller spesialbehandling på sykehusene, og de frakter varer som helst bør komme fram så fort som mulig. I tillegg til at både næringslivet og privatpersoner har behov for reiser – til alle slags formål.

Utvalget som foreslår nedleggelsene, er ledet av tidligere Avinor-sjef Sverre Quale. Han mener at med stadig bedre veier, som har ført til relativt kort kjøreavstand mellom enkelte kortbaneflyplasser, samt planer om nye storflyplasser, er det naturlig å sette enkelte av kortbaneflyplassene under lupen.

Men Tomas Norvoll er inne på noe når han sier at her begynner man i feil ende. Det gjøres stadig fremskritt innen batteriteknologi, og det er neppe lenge til de første elektriske flyene egnet for korte rullebaner står klare til bruk.

Da store deler av flytrafikken ble innstilt i vår på grunn av korona-restriksjoner, fikk man også erfare viktigheten av flytrafikken på kortbanenettet. Til tross for at det gikk noen få fly, viste det seg at flyene – ikke overraskende – er sårt trengt i distriktene.

Kortbanenettet er utbygd i de delene av landet hvor det finnes få reelle alternativer for å komme seg rundt like raskt. Skal det legges ned flyplasser må kravet være at det finnes et fullgodt alternativ. Hvis ikke har man kanskje spart penger og skjerpet konkurransen, men brukerne har man ikke hjulpet i noen særlig grad. Og det er vel ikke poenget?