Besøkte Andøy: Sylvi Listhaug (Frp) er én av flere stortingsrepresentanter på besøk i Vesterålen denne uka. Foto: Fredrik Sørensen

Vi trur det ikke før vi ser det

Stortingspolitikerne svermer i distriktene for tida. Så seint som tirsdag var både Frps Sylvi Listhaug og hadselværingen Kjell-Børge Freiberg i Vesterålen. Samtidig var også Høyres Margunn Ebbesen på besøk i regionen. Bård Ludvig Thorheim, som driver aktiv jakt på vervet som Høyres toppkandidat i Nordland neste stortingsvalg besøkte Andøy samtidig. Torsdag har Aps partileder og statsministerkandidat Jonas Gahr Støre tillyst visitt i Sortland.

Det er flott at sentrale politikere gjør seg kjent i hele landet, og får møte lokale politikere og næringsliv og andre som har noe på hjertet. Rikspolitikere må ta stilling til både distriktsspørsmål og storbyproblematikk, kommunenes inntektssystem, utfordringer med press på enkelte områder og fraflytting fra andre. En stortingsrepresentant som har besøkt Andøy, flystasjonen, rakettskytefeltet og fiskerihavna, møtt fiskere, og fått høre om utviklingen i folketallet, vil ha et annet grunnlag for å ta avgjørelser som berører lokalsamfunnet.

På sikt vil en Freiberg, en Ebbesen og en Støre bli møtt med skuldertrekk, dersom besøkene deres ikke skaper frukt.

Samtidig har det gjennom mange tiår vært en folkelig opplevelse av at mange lokale politikere som velges inn på Stortinget, skifter ham, glir inn i systemet og er vanskelig å kjenne igjen. Om man har gått høyt på banen ute blant folk, kan gjennomslagskraften og resultatene utebli når man havner i komitémøtene, vandrehallen og korridorene på Løvebakken.

Det er lett å få sympatierklæringer og uttrykk for forståelse fra omreisende politikere. Men det er resultatene som teller. Hvis løfter om å prioritere en lokal sak ikke fører til noe, skaper det ikke tillit. På sikt vil en Freiberg, en Ebbesen og en Støre bli møtt med skuldertrekk, dersom besøkene deres ikke skaper frukt.

Bevilgningen til Andøya Spaceport er et signal om at det nytter. Nå gjelder det nye saker, som Andenes havn, Hålogalandsveien og flytilbud. Hvis politikere på turné ikke viser i praksis at de tar på alvor de sakene et lokalsamfunn legger inn over dem, er visitten fåfengt. I løpet av høsten må det manifestere seg.

En særlig bevisbyrde ligger på politikere som har vært med på vedtak som nærmest har gitt lokalsamfunn et dødsstøt.

Vi trur det ikke før vi får se det.