Widerøe har inngått samarbeid med KLM. (Arkivfoto)

Viktig åpning

Fredag flyr Widerøe de første turene mellom Stokmarknes lufthavn og Bodø igjen, etter at flyplassen har vært stengt siden 18. mars. Den ble stengt sammen med flere andre da de dramatiske korona-tiltakene var satt i verk, for at Avinor skulle ha personell i beredskap dersom viruset løp løpsk ved andre flyplasser.

Det har vist seg å gå nådig. Likevel signaliserte Avinor at man ikke ville gjenåpne de stengte lufthavnene før 1. juni.

Situasjonen skapte sterke reaksjoner i Vesterålen. Et samlet regionråd krevde snarlig gjenåpning, både av hensyn til næringslivets behov og ikke minst den store trafikken av pasienter mellom Vesterålen og sykehuset i Bodø. Mange pasienter har disse ukene vært tvunget til å ta ekstra overnattinger på grunn av lang og uhensiktsmessig reise. Andre har opplevd at belastningen med sykehusbesøk ble så stor at de har latt det være.

Nå er det klart at myndighetene har lyttet til Vesterålen. Flyplassen åpner fredag, om enn med begrenset rutetilbud. Det er både viktig og svært positivt.

Flytrafikken er langt nede nå, og av hensyn til smittevern kan flyselskapene ikke fly med alle seter belagt. Derfor ser også Widerøe, som opererer Skagen, ikke mulighet til å ta opp igjen rutene mellom Stokmarknes og Bodø på kommersiell basis uten at markedet tar seg opp.

Myndighetene har lyttet til Vesterålen. Flyplassen åpner fredag, om enn med begrenset rutetilbud. Det er både viktig og svært positivt.

Samferdselsdepartementet går inn med kjøp av ruter på Stokmarknes lufthavn, om enn på et minimumsnivå. Det sikrer nødvendig forbindelse mellom store deler av Vesterålen og fylkeshovedstaden, og videre til Oslo, med en rundtur på morgenen og en på kvelden.

Offentlig kjøp av rutetilbud på Stokmarknes lufthavn har ikke skjedd siden 2008, da Skagen falt ut av FOT-ordningen, fordi Widerøe ville fly kommersielt her. Samferdselsdepartementets grep med kjøp av ruter nå, er avgjørende for å få trafikken i gang igjen. Antagelig vil det ta tid før flytrafikken når gamle høyder. Det kan bety at et tilbud her i en lang periode framover må ha grunnlag i offentlig kjøp av ruter.

Diskusjonen om FOT-ruter på Stokmarknes lufthavn har gått lenge, og det har vært pekt på at det har vært diskriminerende mot næringsliv og andre passasjerer i Vesterålen at Stokmarknes lufthavn har vært ute av ordningen, blant annet fordi det har betydd uforholdsmessig høye billettpriser for passasjerene.

Man må gå ut fra at den tidlige åpningen av flyplassen på Skagen forteller at samferdselsmyndighetene ser betydningen og potensialet her. Samtidig må man regne med at det offentlige bidraget til flytilbudet her nå, er et signal om hva man har i vente videre.