Viktig for nærings- og reiseliv

Denne uka åpnet Hotell Regine i Bø dørene, og allerede har de hatt gjester og vært vertskap for møter i offentlig og privat regi.

Et nyåpnet hotell betyr flere arbeidsplasser, og et større overnattingstilbud til både privat næringsliv og reiseliv i kommunen. Det skal jobbe fire personer fast ved hotellet, og i tillegg står rundt 15 personer på lista med vakter og sommervikarer.

Som navnet på hotellet tilsier, står Regine Normanns tilhørighet til Bø og forfatterskap sentralt i inntrykket. Dørene til hotellrommene er prydet med tekster fra Fykomfei.

Det er investert store summer i hotellet, og bygget fremstår nå som nytt. Selv om det ble litt tjuvstart med møter onsdag, skal det være offisiell åpning lørdag. Eier og daglig leder håper å få mest mulig ut av sommersesongen, som såvidt er i gang.

Bø kommune er i likhet med de andre kystkommunene i Nord-Norge preget av århundrer med fiskeri i kombinasjon med landbruk.

Men der Øksnes har satset hardt på fiskerinæringa, og i dag er en av landets største fiskerikommuner, har ikke Bø gjort det samme. Fiskerinæringa utgjør i dag en liten del av kommunens næringsliv.

Men de siste årene har det blitt satset mer og mer på reiseliv. Bø kommune har mange tilbud til turistene, og selv om koronapandemien har lagt en demper på de siste par årene, kan det se ut til at næringa vil fortsette å vokse.

Da er et nytt og flott hotell et viktig bidrag. Så er det også klart at i samspill med stadig nye etableringer i et vidt spekter av næringsliv, er det hotell for tilreisende et viktig og nødvendig bidrag. I næringslivet har folk over heile fjøla blitt tvunget til å holde møter og seminar på skjermen. Lysta til å reise rundt i landet, oppleve noe og spise godt er stor. Også her er det muligheter for dyktige drivere av et nytt hotell.

Det åpner seg mange muligheter når et nytt hotell åpner dørene. Med en arbeidsvillig stab skulle alt ligge til rette for at Hotell Regine går lyse tider i møte.