Mink: Minken i Norge greier vi ikke å utrydde. Foto: Kåre Nordgård

Villminken i Bø utrydder ærfuglene

Av: Kåre Nordgård, Bø

Sist sommer reparerte jeg et naust på Klaksjord i Bø. Klaksjord ligger ved den idylliske Jørnfjorden, kanskje den fineste fjorden i Bø, men dessverre uten sjøfugler. En dag kom sju mink ruslende langs fjæra, sannsynligvis en mor og seks unger. De hadde god tid og jeg rakk å ta et bilde av noen av dem før de forsvant under en stein. De kom sannsynligvis fra et anlegg for turistfiske i nærheten der de sikkert hadde god tilgang til fiskeavfall.

Minkbestanden i Bø

Minken i Norge stammer opprinnelig fra Nord-Amerika og er etterkommere av dyr som ble importert til pelsoppdrett. Dette var også tilfelle i Bø der det på 1950 og 1960-tallet var mange pelsdyrfarmer. Du skal ikke gå langt langs kysten i Bø før du treffer på denne krabaten, særlig der mattilgangen er god. Spesielt liker den seg i nærheten av fiskemottak og ellers der den kan finne noe å spise. Også i ferskvann finner du den. Jeg har sett mink i Gåslandsvatnet, i Langvatnet og til og med langt oppe i Børge-heia traff jeg et år en mink. Den var nok på rypejakt, for like i nærheten lå en rype og ruget på egg. Sjøfugl og fugleunger er nok favorittbyttet, men er det lite mat trekker den gjerne til fjells. Ærfuglen er et lett bytte og i egg-og dunvær er det er en katastrofe å få besøk av mink. Minken er nok hovedårsaken til at ærfuglen er utryddet i Bø. Bestanden av and, lom, terne og skarv er også mindre enn man kunne vente i en kommune med så mye sjø og vann. Minken patruljerer langs strendene og alle fugler som hekker her bukker under. En eneste mink kan ta knekken på en hel terne-koloni.

Hva står på menyen?

Minken er altetende, både fisk, fugler, frosk og smådyr i havet står på menyen. Verst går det ut over fugler og fugleunger. I rugetiden patruljerer den strendene og da drepes alt med fjør på. Enkelte steder i landet vårt er sjøfuglbestanden nesten borte der minken får herje fritt. Den er en god svømmer og tar seg lett ut til øyer som ligger under fem kilometer fra fastlandet. Minken regnes som en versting blant pattedyrene og er uønsket i norsk natur. Det er umulig å si hvor stor bestanden er i Norge, men vi snakker om store mengder, sier vitenskapelig rådgiver Kjetil Bevanger ved Norsk institutt for naturforskning.

Umulig å utrydde

Minken i Norge greier vi ikke å utrydde. Men målrettet fangst gir resultater. Minken var nær ved å ta knekken på hele ærfuglbestanden i verdensarvområdet Vega sør på Helgeland. Men intensiv jakt de siste årene har ført til en tidobling av bestanden av ærfugl i øyriket. I Svelling-flaket landskapsvernområde utenfor Lødingen ble det i 2016 gjort en omfattende jakt på mink med spesialtrente hunder og jegere som hadde erfaring. NRK viste en del av jakten på TV. En knapp ukes minkfangst på 300 holmer og skjær gav som resultat at 100 mink ble fanget og avlivet. Også i Karlsøyvær og Holm-holmen i Rana foregår minkfangst, det samme gjelder flere distrikter i Rogaland og på Sørlandet.

Hva kan gjøres i Bø?

Bø blir mer og mer interessant for turister og da er fuglelivet en del av opplevelsen for de som besøker kommunen. Da forventer man som i andre kystkommuner å se ærfugl, terner og skarv. Dessverre er det lite av disse artene i Bø. I mange kommuner i Nordland drives i dag jakt på mink, blant annet i Øksnes i følge en reportasje i Bladet Vesterålen. Andre steder låner kommunene ut feller til interesserte jegere.

En aksjon for å få ned bestanden av villmink burde være mulig også i Bø hvis kommunen er interessert i å verne miljøet. Statens naturoppsyn og Miljøavdelingen ved Fylkesmannens kontor i Bodø har vært samarbeidspartnere for andre kommuner og bør kontaktes for en koordinert aksjon. Bø Jeger og fiskerforening er sikkert interessert i å hjelpe til i en organisert aksjon hvis kommunen legger til rette for det. Sammen bør det være mulig å redusere bestanden slik at man igjen kan møte ærfugl langs strendene.