Trangt: Det blir fort trangt om plassen i Sortland sentrum på dagtid. Foto: Håvard Skogly Mækelæ

Virkelighetsfjernt om parkering i Sortland

Av: Oddmund Enoksen

Kommunestyret i Sortland skal på torsdag ta stilling til parkeringsløsning for gater og kommunale arealer i sentrum.

Innstillingene som foreligger fra kommunedirektøren og formannskapet er til å leve med for de som bor sentralt på Sortland og ikke er avhengig av bil for å komme seg til og fra arbeid i sentrum. Men for de som bor utenfor sentrum og som har sin arbeidsplass i sentrum uten reservert parkeringsplass, vil det være ødeleggende om kommunestyret skulle følge noen av disse innstillingene.

For hva er det kommunedirektøren har tilbudt de som har jobb i sentrum og ikke er så heldig at de har en arbeidsgiver som kan tilby dem en parkeringsplass? Jo, de kan få lov til å parkere ved Rådhuset – men da bare om kveldene og i helgene. I tillegg skal de få lov til å parkere ved Blåbyhallen.

Dette er forslag som ikke er i nærheten av å imøtekomme det behovet for parkering på dagtid som vil oppstå hvis kommunedirektørens forslag om å stenge gater og kommunale parkeringsarealer i sentrum, herunder Bankplassen, for parkering utover henholdsvis 1 og 3 timer.

Dersom det skal innføres ei ny parkeringsløsning for sentrum, må denne løsninga sikre et tilstrekkelig antall plasser for heildagsparkering for de som har sitt arbeid i sentrum og er avhengig av å bruke bil til og fra arbeid.

Da må som et minimum de kommunale parkeringsarealene utenfor gatene være åpne for heildagsparkering. I tillegg må kommunen stille området ved den gamle brannstasjonen til disposisjon for slik parkering. Og inntil det er bygd parkeringshus på Bankplassen og/eller på området ved den gamle brannstasjonen, må det også vurderes å ta i bruk en del av området ved det det nedlagte slakteriet.

Det er for så vidt prisverdig at kommunedirektøren er opptatt av å gjøre sentrum i Sortland tilgjengelig for besøkende. Men de samme besøkende er faktisk avhengig av at de som arbeider i butikker og tjenesteytende virksomheter av mange slag, faktisk kommer seg til og fra arbeid. Hvis ikke, er det knapt noe å besøke i sentrum.