Knipe: Andøy kommune er i ei økonomisk knipe. Rådmann Kirsten Lehne Pedersen har varslet dramatiske grep for å redusere utgiftene i årene som kommer. Foto: Fredrik Sørensen

Vondt blir verre

Mandag vedtok kommunestyret i Andøy at Åse barnehage skal legges ned. Det til tross for at samme kommunestyre for et halvt år siden reddet barnehagen i arbeidet med budsjettet for 2020. At det er optimisme i bygda som følge av at det bygges nytt sykehjem, og at flere småbarnsfamilier har bosatt seg der de seneste årene, var ikke tilstrekkelig for å sikre livreddende hjelp atter en gang.

Åse barnehage har levd med nedleggelsesspøkelset i flere år. Den har overlevd flere budsjetter der rådmannen har gått inn for å stenge dørene. Når barnehagen nå legges ned, skyldes det at Andøy Senterparti – partiet som har rent flertall i kommunestyret og som gikk til valg på en desentralisert barnehagestruktur – mener det er nødvendig.

Alvorets time er kommet

Varaordfører Lill Pettersen begrunnet dette med den anstrengte økonomien, og viste til at man tidligere i samme møte hadde behandlet en avviksrapport som anslår at Andøy kommune styrer mot et underskudd på 13,2 millioner kroner i årets budsjett. Pettersen påpekte at kommunestyrepolitikerne har mange upopulære avgjørelser foran seg, og at de ikke kan skyve på dette lenger.

I tillegg til å legge ned Åse barnehage, vedtok kommunestyret å innføre innkjøps- og vikarstopp ut året. Rådmannen ble i tillegg pålagt å vurdere stopp for nyansettelser. Alle enheter i kommunen skal dessuten levere en nedbemanningsplan som inkluderer en konsekvensbeskrivelse. Alvorets time er kommet.

Det var nok mang en politiker som fikk høy puls da rådmannen fortalte at arbeidet med neste års budsjett er i gang, og at ledergruppa jakter innsparingstiltak på totalt 20 millioner kroner. Det ligger med andre ord an til å bli en svært dramatisk høst i Andøy-politikken. Dette var bare starten – og det er dessverre tvingende nødvendig. Hvis Andøy kommune ikke får kontroll på økonomien, og det brennkvikt, vil kommunen havne på Robek-lista igjen.

Kommunen vinket farvel til Robek (Register om betinget godkjenning og kontroll) i 2012, etter å ha dekket inn et underskudd på rundt 26 millioner kroner over to år. Mye takket være store tilskudd til bosetting av flyktninger. Det kan ikke kommunen forvente hvis den ender på samme liste igjen nå. Da vil etter alt å dømme oppholdet på Robek-lista bli betydelig lengre – og kommunens handlefrihet dertil begrenset.

Vedtaket om å legge ned Åse barnehage gjorde vondt for mange kommunestyrerepresentanter i Andøy, men det blir verre. Det er realitetene som både politikerne og innbyggerne må forholde seg til.