Det går fram av varsom.no, som har sendt ut varsel om fare for jord-, sørpe-, og flomskred i deler av Nordland og Troms. Det gjelder blant annet i Kvæfjord, Lødingen og Sortland.

Værvarslingstjenesten Yr.no melder om regn i Vesterålen hele tirsdag, og særlig mye på ettermiddagen.

Varslet anbefaler at man holder seg utviklingen av vær- og skredsituasjon, holder seg unna bratte skråninger, bekker og elveløp med stor vannføring.

– Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er allerede svært høy. Det ventes stedvis regn opp mot 20-50 mm i døgnet, som sammen med snøsmelting vil øke fare for jordskred i varselområdet, heter det hos Varsom.no.