Klager på hull via nettet

Et sikkert vårtegn er hullete veier. Bildet er fra Kløverveien på Stokmarknes.

Et sikkert vårtegn er hullete veier. Bildet er fra Kløverveien på Stokmarknes. Foto:

Vesterålingene har begynt å få øynene opp for å melde inn problemveier på nett, til alle døgnets tider.

DEL

De siste ukene har meldinger fra nettstedet fiksgatami.no så smått begynt å nå postmottakene i regionens kommuner.

– Strandgata må ordnes NÅ! er en av beskjedene som har tikket inn til Sortland rådhus.

Sendes til kommunen

Fiksgatami.no er et nasjonalt nettsted, drevet av foreningen NUUG, der misfornøyde beboere kan plotte inn gatenummer og veinavn, og beskrive problemet. Sida vidersender til rett kommune.

Siden side åpnet for en snau måned siden er det registrert rundt tretti meldinger i regionen, og på landsbasis rundt ett tusen.

Mer tilgjengelig

For kommunen er dette en helt ny måte å få inn meldinger fra innbyggerne på.

I Hadsel kommune forteller teknisk sjef Knut Granlund at han ikke er kjent med fiksgatami.no men at kommunen senest i forrige uke diskuterte å få opp en egen meldingstjeneste på hjemmesiden sin, a la Tromsø kommune.

–Jeg synes det er en glimrende måte å få inn meldinger på, sier Granlund, som tror kommunen vil bli oppfattet som mer tilgjengelig ved å tilby slike tjenester.

– På telefon kan det av og til være vanskelig å nå gjennom, fordi vi har mange møter. På nett er man sikker på at man når fram, og svarer kommunen vet man at man blir tatt seriøst imot.

Mange klager på Strandgata

I Sortland kommune har Stig Rasmussen tatt på seg å håndtere meldlingene som kommer via fiksgatami.no, meldinger som registreres på normal måte, som innkommende post.

–Jeg prøver svare så fort jeg kan, sier Rasmussen til Bladet Vesterålen.

Til nå har det vært flest klager på Strandgata i Sortland, og denne er fra før av på prioriteringslita over veier som skal oppgraderes i år.

–Hva gjør dere hvis folk klager på veier som dere ikke har på prioriteringslista??

–Man må drøfte internt hvis noe utpeker seg som ikke var prioritert høyt opp, eller hvis det dukker opp noe nytt. Særlig hvis mange ser på det som et problem.

–Et godt redskap

Rasmussen forteller at også Sortland har diskutert å få opp en egen meldingstjenste a la Tromsø.

Økt tilgjengelighet for publikum er den store fordelen, og Rasmussen tror mange synes det er lettere å legge inn en melding når som helst på dagen enn å ringe kommunen.

– For innbyggerne er det et godt redskap, slår han fast, men legger til at kommunen også får telefoner, e-poster og brev om veier.

– Men mange ser at de på denne måten kan melde fra selv om klokka er seks på kvelden.

Hastesaker må fortsatt meldes på telefon

Fra fiksgatami

Hadsel

 • Halve Trålergata på Melbu er asfaltert, og dette er gjort privat. Nå vil vi ha hele gata dekket av asfalt!
 • Melbu: På gangveien ned til den kommunale gjestebryggen er høyre gelender avknekt i sveisen. Dette har forårsaket at flere både voksne og barn har flerret opp armen pga det skarpe røret. I tillegg er det hull i dekket / trevirket noe som har forårsaket at barn har trødd ned i hullet og skrapa opp føttene. Her er muligheten for å brekke en fot stor.
 • På Haug utenfor Melbu er der to kraftige sig over to stikkrenner. Dette forverrer seg også under teleløsning.Det som gjør det ekstra farlig er at det er vanskelig for ukjente å se dette slik at de rekker å senke farten. Disse utgjør en fare for å få skade på kjøretøy og må utbedres.
 • Den kommunale veien gjennom Myrland i Hadsel kommune er ikke fremkommelig pga manglende brøyting. Om kommunen har bestemmt vinterstegning,kreves skilting med tekst : "ferdsel på eget ansvar" i begge ender av vegen!

 • Skagen: Det er gatelys fra krysset øverst, og ned til kinoen. Det er 200 meter med lys. Det er jo greit det, men det er HELT fritt resten av veien!
 • Blinkende gatelys ved rådhuset og manglende gatelys på strekningen opp mot "Tatt av vinden" siden i oktober. Lys fortau ved Bø Hotell er kjørt ned i løpet av vinteren.

Sortland

 • Veien her som Haltstranda (gamelveien på Bøneset ) begynner på Sortlandssiden er atter engang så full av hull at det nesten ikke er kjørende her. Ene hullet er så stort og dypt at det dekker nesten hele veien på tvers.
 • La meg begynne med å skrive at vi er rystet over vegstandarden her på Sortland. Strandgata, fra Skibsgården til Ica (sør) slår, derimot, alle rekorder. Vi har stor trafikk hele døgnet, av både biler, syklister og fotgjengere. Det finnes ikke et trygt fortau vi kan gå på. Vegen er så dårlig at vi grues for å kjøre på den. Strandgata må ordnes NÅ!! Vi trives svært godt her i kommunen, men vurderer å forlate Sortland (flytte sørover) p.g.a. den elendige vegstandarden.
 • Strandgata, fra Ica på Natland til Skibsgården trenger totalrenovering. Dette er en høyt traffikert gate, både av gående og kjørende, og den egner seg ikke for noen av delene. Manglende gangfelt de fleste strekk av veien fra sentrum og sørover gjør dette til ei utrivelig og farlig gate å ferdes langs. Kanskje kommunen kunne ferdigstille noen av alle de halvferdige prosjektene bortover gata?
 • Alle gatene, spesielt Strandgata i sentrum er et nesten ufremkommelige lappverk p.g.a hull, dumper,sprekker. Har vært sånn i flere år og blir bare verre fra år til år. Må ny asfalt på disse gatene,er jo en skam for Sortland når en ser hvor mye bedre gatene er vedlikeholdt i samtlige tettsteder i regionen.
 • Hele veinettet i og utenfor sentrum er en skam. Hull, lapp i lapp og sprekker over store deler av sentrum.
 • Hver tirsdag under skirenn står det feilparkerte biler på bakketoppen i Vestervegen. Dette er både til hinder for trafikken og er direkte trafikkfarlig for både myke og kjørende trafikkanter.

Lødingen

 • Store telehiv og huller i veien inn til Lødingen. er vel en 3-4 telehiv etter hverandre som er veldig farlig hvis man ikke vet om dem. Kan fort ødelegge bilen

Andøy

 • Fv 973: Dårlig vedlikeholdt grusveg. Manglende skraping. Manglende grus.

Øksnes

 • Da vegvesenet la nye stikk gjenn om veien mellom Myre og Alsvåg, for snart 30 år siden, fyllte de opp med stenmasse over stikkene. Dette gjør at veien (myra)fryser på begge sider fryser opp om vinteren mens stikket ligger igjen. Dette lages store "telehiv" på flere steder langs denne veistrekningen.

Artikkeltags