Konsulentselskapet Rambøll har på oppdrag fra Hadsel kommune tegnet en ny løsning for krysset mellom fylkesvei 82 og Måkeveien ved Børøybrua.

Bakgrunnen er at Statens vegvesen og fylkeskommunen har stilt rekkefølgebestemmelser før kommunen kan åpne nye boligområder på Børøya, inkludert i Bruddet der kommunen planlegger etableringsboliger.

– For å få til det, måtte kommunen gjøre noe med krysset, opplyser kommuneplanlegger Hans Christian Haakonsen til Bladet Vesterålen.

Trafikkøy

I planen for krysset legges det opp til ei lita trafikkøy i Måkeveien for å skape et tydeligere kryss.

Det betyr at Måkeveien må utvides noe der den møter fylkesveien.

Fortau

Videre legger man opp til å gjøre noe med trafikksikkerheten på fylkesveien mellom krysset til Måkeveien og Hegreveien.

Det innebærer ny bussholdeplass på denne sida av veien, fortau fra krysset ved Måkeveien til bussholdeplassen, og gang- og sykkelvei videre fra bussholdeplassen til Hegreveien. Det blir også en gjennomgang av krysset Hegreveien - fylkesvei 82.

Mest trafikkert

– Strekningen her på Børøya er den mest trafikkerte vi har i Hadsel. Og den vil bare bli mer trafikkert etter hvert som industriområdet utvikles.

Reguleringsplanen for området legger for øvrig opp til en gang- og sykkelvei fra Statoil til rasteplassen ved brumoloen, på den sida som vender mot sjøen. Det er vedtatt i kommunestyret.

Les også Bil og trafikk i Bladet Vesterålen onsdag 1. oktober.