– Om dette skyldes feil eller mangler er uvisst. Men jeg har sett en lei tendens til at gatelysene har vært tent flere steder i kommunen til alle andre døgnets tider, men ikke i det tidsrom hvor miljø og omgivelser burde være belyst. Dette er trafikkfarlig for både bilister og myke trafikanter, skriver Bård Yngve Klausen på Andøy kommunes Facebook-side.

– Dette er ikke holdbart, legger han til.

– Livsfarlig

Også Geir Laupstad reagerer på at Andenes sentrum har vært mørklagt. Og også han viser til fredagskvelden.

– Jeg er rystet over at Andenes sentrum er mørklagt på en kveld som denne fredagen med storkonsert (Violet Road - journ.anm.) og masse folk i trafikken både med og uten bil. Dette er livsfarlig. Skjerpings ansvarlige «væsner», skriver Laupstad på Facebook.

Har varslet

På Facebook svarer Andøy kommune at miljøgata i sentrum er en fylkeskommunal vei:

– Men vi har registrert at gatelysene ikke er tent. Vi har varslet Statens vegvesen om dette, og håper de utbedrer dette så snart som mulig.

Fikset mandag

Robert Nygaard Nilsen i Statens vegvesen opplyser at de ble oppmerksom på forholdet mandag morgen.

– Vi sendte entreprenør til Andenes umiddelbart, sier Nilsen.

Han synes det er bra at folk reagerer når gatelysene ikke fungerer.

– Det er supert at folk gir beskjed, sier Nilsen, og kommer med ei oppfordring:

– På nettsiden fiksgatami.no kan man melde fra hvis det er noe i trafikkbildet man mener er feil. Som for eksempel gatelys som ikke fungerer. Da kommer meldinga til oss, sier Nilsen.