Sortland Auto er kommet med en uttalelse til byplanen for Sortland som er ute på høring. Bilforhandleren påpeker behovet for å få avsatt egnede parkeringsarealer for lading av elektriske biler i sentrum.

– Dette begrunnet i et faktisk behov hvor Sortland opptrer som et naturlig geografisk trafikknutepunkt for regionen, og de spesielle krav som må ivaretas for etablering av ulike ladestasjoner, skriver daglig leder Steinar Stephansen i et brev til Sortland kommune.

Han opplyser videre at markedet for el-biler i distriktet har vært overraskende positivt det siste året, og han forventer at trenden fortsetter.