En mann fra Harstad var tiltalt for et grundig brudd på fartsgrensa i en oktober-rettssak i Midtre Hålogaland tingrett. Lørdag 9. juli i år hadde nemlig en bil lik den tiltaltes blitt målt til 145 kilometer i timen i 80-sone på Snubba, i Evenes kommune.

Problemet var bare at det var to ganske like biler som kjørte den samme strekningen på det samme tidspunktet. Politiet mente å ha tatt den riktige av de to, men dommerne var mindre sikre:

– Retten er i tvil om det var tiltaltes bil eller den andre bilen som ble målt til 145 kilometer i timen, idet retten er i tvil om at det ble gjort en sikker identifisering av det målte kjøretøyet, står det i dommen.

Dommerne så bilder av de to bilmodellene, og slo fast at det var fullt mulig å ta feil av dem når de er i høy fart. Vanligvis ville det ikke vært et problem: Fartskontrollen fungerte slik at én part målte farta, og én part litt lenger frem hanket inn fartssynderne.

Men på akkurat dette tidspunktet hadde den som henter inn bilene vært lenger unna enn vanlig, fordi betjenten hadde kjørt etter en annen bil litt før. Da ble det mer usikkert om det faktisk var råkjøreren som ble stoppet.

I tillegg hadde ikke betjenten som målte fått med seg registreringsnummeret på fartssynderen – og retten pekte på flere mindre feil i kontrollen.

Til slutt ble Harstad-mannen frifunnet i retten.

Dommerne ville ikke kritisere politiet for at de stoppet og tiltalte Harstad-mannen. De mente rett og slett man ikke kunne utelukke en «feil vedrørende identifiseringen, men som ingen kan lastes for».