Det opplyser Nordland fylkeskommune i ei pressemelding fredag formiddag.

– Nå blir det endelig en litt lettere hverdag for de som kjører til og fra Bø. Vi går nå inn i en ny fase der arbeidene i hovedsak vil foregå på kveld og natt, sier byggeleder Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

Mellom klokka 18.00 og 06.00 må trafikantene fortsatt følge ledebil til faste tidspunkt. Dette gjelder alle dager.

– I dette tidsrommet gjelder de samme kolonnetidene vi har hatt gjennom høsten. Oppdaterte trafikkmeldinger vil finnes på 175.no eller telefon 175.

Fri ferdsel i jula

Entreprenøren opplyser at de planlegger juleferie på anlegget fra fredag 16. desember til og med søndag 1. januar.

– Det betyr fri ferdsel hele døgnet i et par uker, og så starter arbeidene og kolonnekjøringen igjen på kvelden mandag 2. januar 2023.

Fortsetter utover i 2023

Det nye året starter med de samme kolonnetidene kveld og natt, men det kan bli endringer før man er helt i mål.

– Vi begynner å se ende på det, men jeg vil understreke at sikkerhetsoppgraderingen er et omfattende prosjekt som handler om at det skal bli tryggere for trafikantene. I tillegg er det gjort tiltak for å øke høyden i tunnelen. Hovedfokuset framover er elektroarbeider som lys og ventilasjon, og så trenger vi tid til testing, justering og eventuelt feilretting av sikkerhetsutrustningen. Vi skal også ha en større øvelse sammen med nødetatene. Ut fra dette håper vi å se ende på kolonnekjøringen tidlig i mars, sier Vegar Bjørnbakk i Nordland fylkeskommune.

Senere på våren skal det legges enda et lag med asfalt i tunnelen. Det kan også være mindre arbeider som i utgangspunktet ikke skal påvirke trafikken.

Om prosjektet

• Ryggedalstunnelen (1620 meter lang) oppgraderes etter nye krav til sikkerhet. Den får flere brannslukkere og nødtelefoner, nytt ventilasjonsanlegg og ny belysning. Det inngår også trekkerørstrasé, samt overvannsledning med sandfangkummer, inspeksjonskummer og hjelpesluker. Et oppsamlingssystem skal samle opp og lede bort eventuelle lekkasjer. Noe vann- og frostsikring skiftes. Utenfor er det nye tekniske bygg, brannvannskummer, bommer, varsellys, mer vegbelysning, og det blir montert lengre rekkverk.

• Tunnelen skal kunne styres og overvåkes av Vegtrafikksentralen. Det blir dessuten nødnett og DAB-dekning.

• Disse tiltakene er likevel ingen full ombygging av tunnelen. Dette er en nødvendig oppgradering for å gjøre tunnelen tryggere, etter kravene som er beskrevet i tunnelsikkerhetsforskriften.

• Arbeidet startet i oktober 2021, og var opprinnelig beregnet å pågå ut 2022. Underveis ble det bestemt at høyden i tunnelen skal økes. Dette har forlenget anleggsperioden. Vi regner med at arbeidene vil pågå til mars 2023, men det gjenstår asfaltering og mindre arbeider til senere på våren.

• Hovedentreprenør er BMO Tunnelsikring AS.