Det er Sortland Senior-Høyre som er stiftet, etter initiativ fra leder Grete Ellingsen i Sortland Høyre. De er tredje klubben av sitt slag i Nordland, bare Bodø og Mo i Rana har vært tidligere ute.

Rolf M. Johnsen, leder for styringsgruppa, sier klubben skal fremme og jobbe med eldres saker med utgangspunkt i partiets politikk.

– Men vi ser bredt. I første omgang skal vi gi innspill i partipolitiske og lokale saker som partiet har oppe til behandling i blant annet kommunestyret, sier han.

Flere saker allerede

Nestleder Liv Tjønsø sier de skal følge opp saken om vareutkjøring og varebestilling til eldre uføre.

– Vi skal følge opp middagsombringing. I dag er det ingen ombringing i Sortland, men det har de i de andre kommunene, sier hun.

Busstilbud til eldre i Sortland er også på lista over saker de ønsker å jobbe med. Å få en bybuss er et av alternativene.

– Vi vet ikke løsningen på dette. Det vi vet er at det er et behov, og at mange eldre ikke kommer seg til sentrum. Det kjøres med store busser og med for få avganger. Vi vet jo at kommunen ønsker at folk skal bo lengst mulig hjemme, da må også bussforbindelse være bra, sier Arne Emil Iversen i gruppa.

Grete Ellingsen sier at mange er fortvilet over at det går så få busser.

– For å få et Sortland for alle må vi legge til rette for alle. Kommunen har sagt at det skal være attraktivt å bo her, sier hun.

Beate Bø Nilsen, nestleder i Høyre påpeker det at mange eldre mister førerkortet på grunn av svekket helse.

– Praktisk tilgjengelighet og tilrettelegging i busser er også viktig for både eldre og bevegelseshemmede, sier Tjønsø.

Ikke bare om eldre

– Vi er kjempeglad for at de nå etablerer seg som klubb. Vi føler at de kan styrke og løfte en utrolig viktig side av Sortlands struktur og politikk, og legge til rette for et aldersvennlig samfunn. Det skal være attraktivt for eldre å bo her, sier Ellingsen om nyetableringen.

Et tredje punkt på lista er å styrke yrkesfaglig utdanning

– Det er bekymringsfullt at yrkesfaglig utdanning svekkes i regionen og at viktige linjer er lagt ned eller er i faresonen. I verste fall fører dette også til at ungdom ikke søker den utdanningen de har lyst på , og at lokalt næringsliv derved går glipp av viktig kompetanse. Vi vil jobbe for at tilbudene skal bli i Vesterålen, sier Johnsen.

Å skape møteplasser og aktiviteter for eldre på formiddagen, er også et sak de ønsker å løfte fram.

– Her i Kulturfabrikken er det jo stinn brakke med eldre når det er formiddagstreff. Vi tenker kino på formiddagen og kanskje servering av middag noen dager, sier Iversen.

Kommunalt beredskap for å ta imot ferdigbehandlede sykehuspasienter er også på lista.

– Vi må kunne stille krav til kommunen at de har det, sier Iversen.

– Dette gjelder regionalt at alle kommunene belaster sykehusene minst mulig ved å oppta unødige plasser, sier Ellingsen.

– En annen ting er jo å følge med på hva som skjer med sykehuset, sier Iversen.

– Øke trivselen

Gruppa er entusiastisk og engasjert, og har allerede planlagt et åpent møte for seniorer der politi og bankrepresentanter innformerer om svindelfremstøt på telefon.

– Folk kan ta kontakt om ting de mener er viktig uansett partitilhørighet, sier Iversen.

– Folk skal føle at de blir tatt på alvor uansett partitilhørighet, fordi det er saken som løftes som er viktig, sier Johnsen.

– Nå har vi et oppegående Unge Høye og nå senior-Høyre. Våre flanker er blitt ganske bred. Det er et positivt engasjement som kan være med på å utvikle Sortland positivt, sier Ellingsen.

– Vi skal jobbe for å gjøre Sortland til et aldersvennlig samfunn, der eldre opplever trivsel, mestring og fellesskap. Vi ønsker oss et samfunn som er raust, helsefremmende, attraktivt og bærekraftig, sier den nyvalgte lederen.