Varslingsstedet Varsom.no har sendt ut gult farevarsel om jord-, sørpe- og flomskred. Varselet gjelder for store deler av Nordland og sørlige Troms, og gjelder fra fredag ettermiddag til lørdag ettermiddag.

– Fare for utløsning av sørpeskred gjelder særlig i områder med mer enn 25 centimeter snø. Snøen er stedvis vannmettet. Sørpeskred kan løses ut i relativt slake hellinger der vann samles opp. Skredene kanaliseres ofte ned forsenkninger og bekkeløp og kan da utvikle seg til flomskred. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt, står det i varselet.

– Hold deg oppdatert om utviklingen av været, skred- og flomsituasjonen, og følg værradaren. Hold deg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Hold stikkrenner, kummer og andre vannveier fri for snø/is, grus, søppel, kvist og løv. Tette vannveier med oppdemmet vann kan forårsake skred, står det videre i varselet.

Det meste av Vesterålen og omegn er inkludert i skredvarselet.

Både Sør-Troms og Ofoten har også betydelig snøskredfare både torsdag og fredag, ifølge Varsom.no.

Oppdatert: Snøskredfaren i Lofoten og Vesterålen (som inkluderer Lødingen i dette tilfellet) var opprinnelig meldt å være moderat både torsdag og fredag, men er økt til betydelig fredag.

Regn-varsel

Vi har tidligere meldt om mye varslet nedbør og kulingvarsel i helga. Nå har nedbøren også fått et farevarsel. Det er også gult – moderat fare – og gjelder for nordlige deler av Nordland.

– Fredag ventes det mildvær og nedbør som regn flere steder i Nordland. I nordlige Nordland vil det lokalt komme 35-45 millimeter per 12 timer fra fredag formiddag til natt til lørdag, varsler meteorologene.