Fredag fikk Hadsel kommune ut med ei pressemelding, etter funn av flere døde harer i området mellom Varvika og Grønning på Søndre Langøya. Man mistenker at det kan dreie seg om et utbrudd av harepest.

Dersom det er snakk om harepest, ser det nå ut til at utbruddet kan ha et større geografisk omfang:

– Det er meldt om funn av flere døde harer – også på Hadseløya, i tillegg til på Langøya. For at vi skal klare finne ut om det er harepest, må vi ha så ferske prøver som mulig. Om folk finner døde harer, må de varsle ifra til meg. Folk må ikke røre dem selv, iallfall ikke uten hansker. Det er voldsomt smittsomt, sier viltforvalter Harald Andersen i Hadsel kommune.

Samtidig ber han innbyggerne om å forholde seg rolig.

– Det er ikke grunn til panikk, det er svært få som blir alvorlig syke om de blir smittet av harepest.

Totalt på Hadseløya var det lørdag formiddag snakk om fem døde harer. Fredag var det funnet ni døde harer på Langøya, men lørdag var det oppdaget enda flere også her.

– Vi vet jo at dersom det er kommet harepest, vil det dreie seg om et veldig stort område. Det er naturen sin måte å si ifra på om at nå er det blitt for mange harer, sier viltforvalteren.

Foreløpig har man ikke lyktes med å få levert inn prøver til analyse som er ferske nok. Prøvene må tas før dyret har begynt å gå i forråtnelse. Når man først har fått sendt prøvene inn til Veterinærinstituttet ved St. Olavs Hospital i Trondheim, vil det ta noen dager før man får svar på hvorvidt det dreier seg om harepest.

– Angående drikkevann, kan det komme ei anbefaling om å koke drikkevannet på Hadseløya også, slik vi alt har gjort for Langøya. Dette gjelder bare de med private brønner, understreker Andersen.