Prosjektet skal gjennomføres som en samspillentreprise og er delt i to faser; en prosjektutviklingsfase og en for gjennomføring.

I september i år startet fase 1 der partene sammen skal komme frem til et forprosjekt med omforent omfang, løsninger og kvaliteter innenfor målpris.

– Bygget vil bli planlagt ut fra et bærekraftig perspektiv, og man vil søke effektive og rasjonelle energiløsninger, skriver Consto Nord i ei pressemelding.

Det nye sykehjemmet vil ha et samlet bruttoareal på 7.000 kvadratmeter i første byggetrinn. Det første byggetrinnet inneholder 32 sengeplasser, dagsenter, felles trivsels‐ og velferdsarealer i hovedetasjen, og hjemmesykepleie, garderober, tekniske rom, lager og parkering i underetasjen. Samspillsfasen vil pågå fram til april 2023. Planlagt byggestart er satt til mai 2023, med ferdigstillelse våren 2025.

– Vi er veldig glade for å vinne denne samspillskonkurransen, og vi takker Sortland kommune for den tilliten de har gitt oss. Vi ser frem til å utvikle dette prosjektet sammen med byggherren, sier Torgeir Ingebrigtsen, prosjektutviklingssjef i Consto Nord, Constoselskapet som er tildelt kontrakten.