Hvis vi skal få til næringsetableringer og redusere utslipp, trenger vi tilgang på mer strøm. Nord-Norges mest folkerike region har ikke lenger kraft til nye næringsetableringer, derfor må en ny kraftlinje med økt kapasitet på plass nå.

I likhet med resten av landet står næringslivet i Vesterålen overfor skjerpa krav til å redusere utslipp. Samtidig ser flere nye aktører Vesterålen som en spennende region å etablere seg i. Om vi lykkes med å redusere utslipp, og være attraktiv for nye arbeidsplasser, vil avhenge av om vi har tilgang på kraft og tilstrekkelig kapasitet i nettet til å formidle kraften. Alt tyder på at dersom vi ikke lykkes med en felles snuoperasjon nå – risikerer vi full stans i årene som kommer.

Sist uke mottok nettselskapene i Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms svar fra Statnett på hvem som får tildelt strøm de neste årene. Flere selskap har fått avslag på mer strøm, som er nødvendig for å gå fra fossile til fornybare energikilder. Det igjen er avgjørende for å imøtekomme krav fra overordna myndighet og være konkurransedyktig i markedet. Vi kan ikke risikere dårligere vilkår for næringslivet i vår region enn ellers i landet.

Deler av hovednettet av overføringslinjer som forsyner Lofoten og Vesterålen nærmer seg teknisk levealder. Derfor bygges det nå ny linje mellom Kvandal og Kanstadbotn. Ny linje bygges for samme spenningsnivå som den som ble bygd på 1950-tallet; 132 KV. Imidlertid øker behovet for kraft i regionen nå så raskt at kapasiteten i den nye linja trolig vil være for liten allerede før den settes i drift i 2024.

Statnett planlegger nå byggetrinn to. Og overraskende nok ser det ut til at Statnett har konkludert med at storregionen vår ikke har gode fremtidsutsikter – for også denne linjen skal bygges 132Kv. Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms som utgjør Nord-Norges mest folkerike region kan ikke ta til takke med kapasitet som tilhører fortiden, mens resten av landet tilrettelegges med kapasitet tilpasset å være en del av den grønne omstillingen og nye arbeidsplasser. Vi kan ikke tillate at Statnett får ta en politisk beslutning som vil definere storregionens fremtid.

Det betyr at alarmen nå må gå i Vesterålen og de andre regionene som linjen forsyner. Skal vi lykkes med å redusere utslipp og være attraktiv for ny industri må vi ha tilgang på tilstrekkelig kraft. Vesterålen og storregionen må stå sammen og sikre etablert og nytt næringsliv konkurransedyktige vilkår og være attraktiv både for dagens og nye innbyggere. Nå haster det med å omgjøre Statnetts beslutning om å ikke bygge ny 420 Kv linje – hvis ikke risikerer vi full stopp i Vesterålen, Lofoten og Sør-Troms.