Nyveien skal gi oss bredere og kortere vei mellom Sigerfjordtunnelen og Tjeldsundbrua, tunneler fra Kanstadbotn til Fiskefjorden langs E10, og bedre vei fra Kåringen og nordover. Det inkluderer 82 kilometer nybygd vei.

Når konkurransen i praksis er borte før noen kontrakt er skrevet, risikerer vi at prisen for prosjektet og kostnaden for bilistene kan øke. Det hele kan bli så dyrt at sprenger ramma Stortinget har satt, at det må en ny runde til politikerne, og at hele veibygginga forsinkes. Det vil ramme både næringsliv og innbyggere i en stor og tung nordnorsk region.

Vi manglet ikke advarsler om at prosjektet var for stort til å samles i én enkelt kontrakt. Nå ser vi at de var reelle. Samtidig er det ikke gitt at veien ville stå tidligere ferdig med en annen kontraktsform. Én av grunnene til at Hålogalandsveien er kommet såpass raskt fram til bevilgninger, er nettopp at den er drevet fram som et OPS-prosjekt – der det er mer krevende å involvere ei lang rekke aktører på mindre, oppdelte kontrakter.

Nå er det lite annet å gjøre enn å prøve å komme i mål. Bordet fanger. Ei oppdeling av veiprosjektet nå vil i beste fall bety forsinkelse.

Vegvesenet vil forhandle seg i mål med den ene tilbydergruppen som står igjen. Hvis tilbudet fra Skanska Hålogalandsveien ligger rimelig innenfor den økonomiske ramma Stortinget har satt, er det grønt lys. Etter timeplanen skal det første tilbudet leveres denne uka, og så er målet å signere en endelig kontrakt neste sommer, for å starte selve veibygginga på høsten. Da kan Hålogalandsveien stå ferdig til 2030.

Alternativet, hvis Skanska priser seg utenfor ramma, er å avlyse konkurransen og rykke tilbake til start. Det ønsker neppe noen.

Dermed er det lite annet å gjøre enn å holde seg fast, arbeide videre mot målet, og håpe vi unngår en utsettelse som vil være et stort tilbakeslag for næringsliv og innbyggere.

Denne veien er for viktig til at vi kan la være å bygge den.