Etter noen dager med uvær og landligge for fiskerne i Vesterålen, var forholdene til havs bedre onsdag.

Det meldes allerede om mer skrei i fangstene i regionen, og snart smeller det, skal vi tro Havforskningsinstituttet.

– Så langt er det meste av skreien levert i Vest-Finnmark og Troms ifølge Norges Råfisklag, men fangstene vil som vanlig øke også i Vesterålen og Lofoten etter hvert, forteller havforsker Bjarte Bogstad, i et intervju på Havforskningsinstituttets egen nettside.

Skreien gyter langs kysten mellom Finnmark og Lofoten i mars-april, noen få gyter også lenger sør.

Havforskerne regner med at totalmengden av skrei i år vil være noe lavere i år enn i 2022.