Vesterålskraft Produksjon har tirsdag 25. oktober styregodkjent utbygging av Tverrelva kraftstasjon etter lengre tids utredning og behandling, melder selskapet i en pressemelding.

– Den nye kraftstasjonen vil ha en effekt på 3,2 megawatt og en årlig produksjon på 8,9 gigawattimer, noe som tilsvarer årsforbruket til omtrent 450 husstander. Tverrelva kraftstasjon vil utnytte et fall på 305 høydemeter imellom Tverrelvvatnan og Langvatnet som ligger på kommunegrensen mellom Sortland og Kvæfjord kommune, skriver selskapet.

Området vi snakker om er Langvatnet som ligger ved fylkesvei 85 – sørøst for Sigerfjordtunnelen.

– Totalt 3.000

– Tverrelva kraftstasjon blir den femte kraftstasjonen Vesterålskraft setter i drift siden første kraftstasjon ble åpnet i 1941 i Vangpollen. Sammen med kraftstasjonene Strielva, Djupfjord 1 og Djupfjord 2 vil Vesterålskraft Produksjon samlet kunne levere inntil 60 gigawattimer, noe som tilsvarer årsforbruket til nærmere 3000 husstander i Vesterålen, fortsetter meldingen.

Vesterålskraft ser for seg å starte utbyggingen i løpet av 2023, slik at anlegget gjøres ferdig høsten 2025.

Planlagt utbygging vil etter planen starte opp i løpet av 2023 og anlegget ferdigstilles høsten 2025.

– Grønne skiftet

Administrerende direktør Halvard Pettersen og daglig leder Karl Albrektsen viser begge til det grønne skiftet når de lanserer en ny vannkraft-stasjon.

– Med det grønne skiftet og elektrifisering av samfunnet ser vi en stadig økende etterspørsel etter elektrisk kraft, og når den nye kraftstasjonen står klar vil den være med å bidra til økt forsyningssikkerhet og øke den lokale kraftproduksjon i regionen, sier Albrektsen.

Vesterålskraft Produksjon er et heleid datterselskap av Vesterålskraft AS. I tillegg til kraftproduksjon drifter de også fjernvarmeproduksjon i Sortland og Øksnes, hvor det leveres fjernvarme til nærmere 600 husstander og bedrifter.