Det melder Nordland politidistrikt tirsdag ettermiddag.

Elektrosjokkvåpen tas gradvis i bruk i hele politidistriktet fra nå av – inkludert i Vesterålen.

Elektrosjokkvåpen er et maktmiddel politiet har testet lenge og med gode resultater. Siden oppstart av testperioden i 2019 har politidistriktene som har testet elektrosjokkvåpen rapportert om relativt liten grad av bruk. I de tilfellene politiet har benyttet maktmiddelet har man gode erfaringer med bruken. Blant annet har bruken i svært liten grad medført skader, og det har i enkelte situasjoner hindret at man har måttet bruke skytevåpen.

– Politiet i Nordland tar med seg de gode erfaringene fra testperioden i andre politidistrikt, når vi innfører elektrosjokkvåpen. Politiet søker å løse oppdragene med minst mulig bruk av makt, og med minst mulig inngripende maktmidler. Da er det ekstra viktig at politiet har flere muligheter før vi eventuelt må ta i bruk skytevåpen, sier fungerende politimester Arne Hammer.


Overtalende effekt

Tilgjengelig statistikk fra utlandet viser at i mange tilfelle vil elektrosjokkvåpen ha en overtalende effekt på gjerningspersonen, som fører til pågripelse uten bruk av makt.

Kommunikasjon, samtidig med fremvisning av elektrosjokkvåpen, er derfor også en vesentlig del av politiets opplæring.

– Innføringa av elektrosjokkvåpen skal ikke endre måten politiet jobber på, men politiet får tilgjengelig et ekstra verktøy som kan bidra til å løse situasjonen før den eskalerer til bruk av skytevåpen, opplyser Nordland politidistrikt.

Strømstøt som lammer muskulaturen

Våpensystemet som politiet innfører er TASER T7.

Våpenet skyter ut små piler som når de treffer et menneske, gir fra seg elektriske pulsar. Pilene kan trenge gjennom klær, og gir strømstøt med omtrent 22 pulser per sekund i inntil 5 sekunder.

– Strømmen gjør at personen får svært sterke smerter og manglende kontroll over muskulaturen, som gjerne fører til at man ikke klarer å holde seg oppreist, melder politiet.