Kvalitet: Skrei fra Vesterålen

50 bedrifter går sammen for å få mer penger ut av torsken. De skal ledes fra Vesterålen

Arena Torsk med base i Vesterålen går sammen med forskere, Råfisklaget og flere bedrifter for at norskekysten skal få større verdier igjen for torsken som kommer på land. Maiken Johnsen fra Øksnes skal lede den nye næringsklyngen.

Selv beskriver de det som et nytt nasjonalt kraftsenter i kvitfisknæringa, når Sintef, Nofima, Nord universitet, UIT og Norges Råfisklag. Arena Torsk og Arena Fish 365 går sammen om ei ny næringsklynge: Cod Cluster. Målet er flere tusen nye, attraktive og lønnsomme arbeidsplasser.

De to utviklingsmiljøene Arena Torsk og Arena Fish 365 har hver for seg drevet omfattende utviklingsarbeid i torskenæringa. Nå fusjonerer de til et nytt nasjonalt kraftsenter, ifølge ei pressemelding.

Fylkesråd for plan og næring i Nordland, Linda Hélen Haukland (KrF), tror fusjonen kan bidra til mer verdiskaping i hele Nord-Norge:

– Et av de store paradoksene i nord er at det ikke skapes nok arbeidsplasser rundt råvarene her, sier Haukland.

Begge klyngene har jobbet side om side med en rekke utviklingsprosjekter og fulgt hverandre tett.

– Dette er svært gode nyheter for kvitfisknæringa. Vi skal klare å sette fokus på denne delen av næringa og hva som skal til for å skape trygge og lønnsomme arbeidsplasser langs kysten, sier styringsgruppeleder i Arena Torsk, Arne E. Karlsen.

De to utviklingsmiljøene har dokumentert at samarbeid er veien å gå for mer verdiskaping, gjennom mange utviklings- og forskningsprosjekter.

– Dette er et historisk samarbeid, og viser at kvitfisknæringa er handlekraftig, fokusert og opptatt av å skape løsninger for framtida. Ved å forene krefter gjennom Cod Cluster, skal vi skape flere tusen nye arbeidsplasser innen 2025, sier Ørjan Nergaard, leder av Arena Fish 365.

Gjennom samarbeid og innovasjon i torskenæringen skal Cod Cluster jobbe for helårlig drift og økt verdiskaping i hele verdikjeden.

– Vi utnytter hele fisken og produserer produkter basert på ferskt råstoff av beste kvalitet – året rundt, og med hele verden som vårt marked, sier klyngeleder Maiken Johnsen fra Egga Utvikling AS. Hun fortsetter som klyngeleder i den nye klyngen, og vil ha avdelingsleder i Båtsfjord, Ronny Isaksen som sin høyre hånd.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Direktør i Norges Råfisklag, Svein Ove Haugland, viser til at torsken danner livsgrunnlaget langs kysten.

– Samarbeid i hele verdikjeden er nøkkelen for å utvikle og løfte torskenæringa, og klyngefusjonen tar oss i riktig retning, sier han.