3. krisepakke: Nærmere 10 millioner kroner går til Vesterålen for å styrke næringslivet. Foto: Tor Johannes Jensen

9,3 millioner til Vesterålen

Fylkesrådet har fordelt midler fra regjeringens tredje krisepakke til kommunale næringsfond i Nordland.

I overkant av 9,3 millioner av disse har gått til Vesterålen:

• Sortland: 2.092.759 kroner

• Hadsel: 2.008.821 kroner

• Andøy 1.507.921 kroner

• Øksnes: 1.340.194 kroner

• Bø: 1.131.806 kroner

• Lødingen: 1.207.654 kroner.

– I tildelingen har vi vektlagt arbeidsledighet knyttet til koronakrisa, og at spesielt distriktene og små kommuner er rammet uten at tiltakspakkene har tatt hensyn til dette i tidligere tildelinger. Alle kommuner får tildeling denne gangen. Koronaepidemien har satt næringslivet vårt på helt spesielle prøver. Noen bransjer, som eksempelvis reiselivsnæringa er blitt spesielt hardt rammet. De midlene vi nå fordeler i Nordland er viktige, og vil garantert få bein å gå på, sier fylkesråd for plan og næring, Linda Helén Haukland (KrF).

Midlene, til sammen nesten 75 millioner kroner, skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet. Betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vektlegges.