Finansminister Siv Jensen (Frp)
Finansminister Siv Jensen (Frp) Foto: Tor Martin Bærum/Finansdepartementet

Bladet Vesterålen mener | Forsterket mistillit

– Det ligger an til trangere kår for kommunene og fare for kutt i tjenester når inntektene holder følge med prisstigningen i bare én av seks kommuner i Vesterålen og Lødingen.

Regjeringas forslag til statsbudsjett gir viktige signaler om hvem og hva som skal tilgodeses med ressurser det neste året. For forbrukere handler mye selvsagt om skatter, avgifter og moms. Samtidig får vi se retningen som gis for kutt i hjemmetjenester, skoler og andre kommunale tilbud når kommunene får sine rammer. Det ligger an til trangere kår for kommunene og fare for kutt i tjenester når inntektene holder følge med prisstigningen i bare én av seks kommuner i Vesterålen og Lødingen.

Mange tiltak blir godt markedsført av regjeringa, som algeovervåking og innsamling av marint avfall. Det er viktige tiltak og formål.

Andre budsjettposter ligger mer skjult i budsjettdokumentene. Nedleggelse av lokale skattekontor er én av dem. Det ble stoppet av Stortinget sist Frps finansminister Siv Jensen foreslo det. Nå har regjeringa et stortingsflertall i ryggen, og kampen mot sentraliseringa kan bli vesentlig tyngre. Her fortsetter regjeringa å sentralisere offentlige arbeidsplasser i ei tid der digital kommunikasjon gjør det enklere enn noen gang i historien å ha et desentralisert apparat. Man klarer ikke å legge til side et fastlåst tankemønster om at størst er best, og følger slavisk byråkratiets hang til å skape store, sentrale enheter. Det er vanskelig å ikke se nedleggelse av skattekontor i en større sammenheng av uvilje mot små enheter og desentralisering.

Samtidig kommer det fram at regjeringa ikke bevilger noen ting til omstillingsarbeid i Andøy, der man fortsetter prosessen mot nedleggelse av flystasjonen. Det er lovet 95 millioner kroner til omstilling, og så langt er det bare tildelt 60 millioner. Dermed stopper regjeringa bevilgningene på et tidspunkt der Andøy kommune ennå har all grunn til å vente 35 millioner til.

Samtidig er det ingenting å finne til det store, lovede prosjektet i Andenes havn, og ingen avklaring om satelittbase på Andøya. Ei grunnbevilgning på 12,6 millioner kroner til Narom kompenserer på ingen måte for disse manglene.

Summen etter mandagens forslag til statsbudsjett for 2020 er at regjeringa mer enn noen sinne lar Andøy seile sin egen sjø. Det er alvorlig og skaper grunnlag for en grunnleggende mistillit mellom lokalsamfunn og stat. Slik sett handler de manglende bevilgningene om langt mer enn at andværingene ikke får den hjelpen de trenger for å kompensere det staten tar fra dem.

Vi står overfor et demokratisk problem som forsterker dyptgående tendenser i samfunnet av mistillit mellom styrte og styrende.