Russepresident Gina Alida Ellingsen og Jørgen Henriksen på paviljongen i Sortland sentrum. (Alle
Russepresident Gina Alida Ellingsen og Jørgen Henriksen på paviljongen i Sortland sentrum. (Alle Foto: Mareno Leonhardsen

– Dåkker vil savne oss, Sortland

SORTLAND: Rødrussen la vekt på den sosiale læringa de har hatt gjennom erfaringer, og alt positivt med skolen, i russetalen på 17. mai.

Samhold, respekt, vennskap og likestilling. Det viktigste vi har lært gjennom erfaringer gjennom skoletida, som har vært med på å bygge oss som mennesker.

De takket Sortland for den fine oppveksten og trygge rammer, – som vil gjøre at vi vil komme tilbake til Vesterålen etter endt utdannelse.

Russepresident Gina Alida Ellingsen og Jørgen Henriksen understreket at det er de unge som utgjør framtida for nasjonen Norge.

De la ikke skjul på at de har feiret sine tilbakelagte tolv – tretten skoleår grundig i det siste, og nevnte sågar eksempler på moroa.

– Men det er viktig med litt fyll og fanteri – i hvertfall i russetida, mente Jørgen.

Vannpistol er blitt tradisjon blant russen – sikker som russekortene.
Vannpistol er blitt tradisjon blant russen – sikker som russekortene.
Det var folksomt i Paviljongparken, da mange ville høre russetalen.
Det var folksomt i Paviljongparken, da mange ville høre russetalen.

– Både det konstruktive og litt mindre konstruktive.

Russen minnet om den flotte russerevyen, og høstet kraftig applaus for de 173.000 kroner som russen alene skaffet som bidrag til innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft.

De to fortalte at det er en flott gjeng de hadde bak seg på paviljongen, som de er russepresidenter for.

– Sortland, dåkker vil savne oss, avsluttet de.

Flere bilder av rødrussen i17. mai-galleriet fra Sortland