Hålogalandsveien Foto: Skjermdump fra Statens Vegvesen/video

De vil avklare hvordan Hålogalandsveien kan gi norske arbeidsplasser

Veibyggere, politikere og næringsliv skal diskutere oppdeling av anbudet på Hålogalandsveien.

Det skjer i et debattmøte som LO og flere LO-forbund arrangerer på Sortland.

Siden i vår har diskusjonen gått om innretning på anbudet for Hålogalandsveien, om kontrakten bør lyses ut i ett stort, samlet anbud eller oppdelt i tre-fire anbud. Spørsmålet som ligger under er om norske entreprenører vil kunne delta i konkurransen dersom det er ett stort anbud.

Nå har LO i Vesterålen i samarbeid med LO Nordland fått med seg flere aktører fra den offentlige debatten på det man beskriver som et avklaringsmøt.

LO Norge og LO-forbundene er kritiske til planen om ett stort anbud. De mener det må deles opp i tre-fire kontrakter for å sikre norske arbeidsplasser. I ei pressemelding skriver de at norsk anleggsbransje, mange øvrige aktører og politikere frykter at offentlige samferdselskontrakter stadig oftere rigges slik at norske bedrifter taper mot utenlandske selskap.

De krever at politikere bruker innkjøpsmakt til å utfordre handlingsrommet og verne om sysselsetting, kompetanse og den norske økonomiske modellen.

– Den nye E10 er det største veiprosjektet i Nord-Norge på flere tiår, påpeker LO Vesterålen.

Totalt skal det bygges 82 kilometer ny vei, herunder 27 kilometer gjennom i alt ni tunneler. Av resterende bygges 35 kilometer i dagens veilinje mens 20 kilometer legges i ny veilinje. Prosjektet er rigget som et OPS-prosjekt, altså et samarbeid mellom offentlige og private aktører, der Statens vegvesen er byggherre og det private OPS-selskapet er byggherrens representant.

OPS- selskapet vil ha totalansvaret for arbeidet med veistrekningen i 20–30 år: fra planlegging til drift og vedlikehold.

– Hva er det dere skal avklare her?

– Vi skal avklare påstandene i debatten, der regionrådet i Vesterålen, Vesterålen næringsforening og andre bøyer hodet for ho Erna Solberg og regjeringas politiske styring av Vegdirektoratet som sier de ikke kan dele opp prosjektet fordi man vil bli nedprioritert i neste revisjon av Nasjonal transportplan. Entreprenørene mener det ikke er riktig, og at norske entreprenører blir skviset, så de i beste fall får være underleverandører, svarer John Helmersen i LO Vesterålen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

John Helmersen: Leder i LO Vesterålen.

– Vi risikerer at entreprenører bruker underentreprenører som bruker underentreprenører og underleverandører igjen, med fare for sosial dumping, tilføyer han.

Dessuten mener han at møtet skal kunne få avklart hva slags handlingsrom som finnes innenfor systemet, så man kan få effekt av prosjektet i norsk arbeidsliv.

– Norsk Arbeidsmandsforbund har erfaring med tidligere prosjekt og har synspunkter på det, sier Helmersen.

LO Vesterålen ser mulighet for å skape større politisk press og oppmerksomhet for å bruke sytemet til å fremme norske arbeidsplasser.

– Burde ikke Vegvesenet være med på et avklaringsmøte?

– Fylkeskommunen har med sine folk, og da har vi forståelse av at Vegvesenet er representert med fagfolk der. Vegdirektoratet er jo ellers underlagt politisk styring, svarer John Helmersen.

– Det er alvorlig når man ser at et kompetent og stort selskap som LNS melder seg ut av Vesterålen næringslivssamarbeid på denne saka. De har jo med seg anleggsbransjen, legger han til.

Arrangørene hadde også håpet at Frode Nilsen fra LNS skulle delta på møtet.

– Det får vi dessverre ikke til, men de er representert gjennom bransjeorganisasjonen, understreker Helmersen.

Foruten LO kommer fylkesråd for samferdsel Bent-Joacim Bentzen (Sp), Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund, Entreprenørforeningen Bygg og anlegg, Vesterålen næringslivssamarbeid og Vesterålen regionråd.