Havfarmen: Sommernatt over havfarmen «Jostein Albert» under innflyttingen av den første fisken. Foto: Nordlaks

Den første laksen er flyttet inn

Den første laksen er på plass i Nordlaks' havfarm «Jostein Albert» og trives godt ifølge oppdrettsselskapet. I løpet av måneden skal 2,3 millioner fisk ha flyttet inn.

Flyttesjauen skjedde natt til lørdag 25. juli, og nå skal tre av de seks enhetene i den kjempestore stålriggen fem kilometer utenfor Ongstadneset være i bruk, seks uker etter at den ankom Norge.

Laksen som så langt er flyttet over til «Jostein Albert», er om lag to kilo i gjennomsnitt og flyttet fra oppvekstlokaliteten Grøtøya ved Fiskebøl.

Ifølge ei pressemelding fra Nordlaks er utsettet i rute til å bli fullført i løpet av august. Det betyr at forberedelsene for utsett av fisk i havfarmen har gått etter planen. Fisken overvåkes og fôres fra Nordlaks' operasjonssentral på Børøya i Hadsel.

– Fram til nå har det vært en hektisk periode med mye personell om bord for ferdigstilling og klargjøring for utsett. Vi har prioritert å få fisken inn, sier havfarm-kaptein André Grøtta i Nordlaks i ei pressemelding.

– Det er nå om lag 20 personer som jobber om bord, og det vil være ekstra servicefolk om bord i en periode fremover, sier han videre og understreker at det stadig gjenstår en del før havfarmen er helt klar og all fisken er på plass.

– Men nå nærmer vi oss mer og mer en normal driftssituasjon, fortsetter Grøtta.

– Fisken er flyttet fra 100-meters merder på Grøtøya, så nå har den veldig mye mer plass å boltre seg på i havfarmen. Det har vært veldig fint vær i Vesterålen den siste uka, og vi har blikkstille hav selv på Ytre Hadseløy. Fisken responderte veldig godt på fôring umiddelbart etter flyttingen og har fordelt seg fint utover både i bredde og dybde. Alt tilsier at fisken trives, sier Trude Lind som er sjef for Nordlaks Oppdretts operasjonssentral.

I løpet av august måned er målet å ha satt ut i alt 2,3 millioner laks i havfarmen. Den første slaktingen vil etter planen skje rundt nyttår.

Havfarmen: Her kommer brønnbåten Inter Nord med første last av laks til innflytting hos «Jostein Albert». Foto: Nordlaks