Lærer på havet: Lærling Kevin Norø fra Myre ser fornøyd ut etter en dag på havet. Han er inne i sitt andre år som lærling på kystbåt og føler at han har lært mye om livet som yrkesfisker. Foto: Svein Arne Nilsen

– Det er på havet jeg lærer fiskeryrket best

ØKSNES: Kevin Norø (19) fra Myre har prøvd sesongfiskeriene etter sei, torsk og blåkveite. Han er ikke i tvil om at han lærer fiskeryrket best på havet.

Allerede da han gikk i barneskolen var han fast bestemt på at det var fisker han ville bli. Nå er han i gang med det siste av to år som lærling på en kystbåt. I løpet av det første året han har vært lærling, føler han at han lært mye.

– For meg passer det best å få være om bord på en båt og lære fiskeryrket i praksis. Jeg jobber sammen med vante og flinke fiskere som kan faget sitt. De deler villig den kunnskapen de har fra mange år på havet med meg. Derfor har det første året som lærling vært veldig interessant og lærerikt for meg, sier 19-åringen fra Myre.

Hans første møte med fiskerinæringen fikk han da han allerede i barneskolen begynte å skjære torsketunger under vinterfisket.

Han har tidligere vært med på fiske med not, snurrevad og line. Nå er det garn det driftes med. Og det trives han med.

– Det kan være nyttig å ha erfaring fra flere brukstyper når man skal være fisker, sier han.

– Rett med fiske og fangst på Myre

Les også
Sterk økning av lærlinger i Nordre Nordland

Før han kom så langt at han fikk lærlingplass om bord på et fiskefartøy, hadde han to år bak seg på videregående skole på restaurant- og matfag og på fiske og fangst.

Han fikk være med på det aller første kullet som begynte på linjen for fiske og fangst på Myre. Det er han veldig glad for.

– Jeg er utrolig glad for at jeg fikk gå på fiske og fangst her på Myre. Det var et fantastisk år med både teoretisk og praktisk læring. Myre er i tillegg ei fiskerihavn med flere ulike bedrifter med mye kompetanse innen fiskeri. Derfor passer det at denne utdanningen er her på Myre. Jeg har registrert at linja fiske og fangst er blitt veldig populær og at klassen her på Myre er blitt utvidet. Det er et godt tegn, sier Norø.

– Ta imot lærlinger

Han mener at det er viktig at båteiere er villig til å ta imot ungdommer som søker lærlingplass. Det er viktig både for ungdommen å kunne få fullført utdanningen og for rekrutteringen til yrket.

– Jeg har allerede lært mye om yrket i løpet av det året jeg har vært lærling og jeg kommer sikkert til å lære mer før jeg skal gå opp til fagprøven. Jeg har fått være med på sesongfiske etter sei, torsk og blåkveite. Fra første dag er jeg blitt tatt godt vare på av mannskapet som jeg har jobbet sammen med, og jeg har jeg følt meg velkommen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det er viktig for en ungdom å få en god start på sin yrkeskarriere slik at han kan trives og gjøre en god jobb. Jeg er bare blitt styrket i at yrkesvalget jeg har tatt er riktig for meg, sier Myre-gutten.