IT-ansvarlig i Holmøy Maritime: Kenneth Bjørkmo Kristiansen er leder for elektrifiseringsprosjektet. Foto: Holmøy Maritime

Får millioner: – Nå blir havna elektrisk

Holmøy Maritime sa seg nødt til å få Enova-støtte for å bygge landstrøm på Holmen. Nå kommer pengene.

– Holmøy Maritime AS jobber systematisk med å minske fotavtrykket som vår aktivitet har. Derfor er vi svært tilfreds med at vi i dag har fått bekreftet at ENOVA støtter vårt landstrømprosjekt med 2.8 millioner, skriver selskapet i en pressemelding.

Holmøy har sin hovedbase på Holmen i Sortland kommune, der de håndterer både egne og andres båter.

– I 2021 ble det handtert 31.000 tonn fisk ved anlegget fra egne og eksterne båter. Vi har jobbet over tid for å se på hvordan båtene kan bruke landsstrøm når de benytter våre fasiliteter på Holmen. Å etablere et system og infrastruktur for dette har vært krevende å forsvare økonomisk da prosjektet har kostnadsramme på rundt 10 millioner kroner, skriver Holmøy videre.

– Det at Enova støtter prosjektet gjør at vi nå kan ta dette løftet og elektrifisere havnen, sier Kenneth Bjørkmo Kristiansen, IT-ansvarlig I Holmøy Maritime AS og prosjektleder for prosjektet.

– Vi har en stor aktivitet i vår havn som i seg selv krever mye energi. I tillegg har vi fartøyer som er veldig energikrevende når de laster og losser. Summen av dette gjør det kostnadskrevende å lage et anlegg som gir nok energi. Vi har derfor dimensjonert anlegget til å kunne handtere mange båter samtidig, sier Kristiansen.

Selskapet oppsummerer at det fra før av har elektrifisert en hel del, inkludert de fleste lakseanleggene sine. Det hevder at Holmen-prosjektet kan spare 203 tonn CO2-ekvivalenter, i tillegg til at det blir mindre støy og eksos rundt dem.

– Vi tror også at fremtiden er elektrisk og det å kunne ha dette tilbudet ved vårt anlegg gjør oss også mer attraktiv, sier Kristiansen i pressemeldingen.