Nordlaks-eier og gründer: Inge Berg fra Hadsel er blant de fire vesterålingene på Kapitals liste over de 400 største formuene i Norge. Her er han for øvrig ved smoltanlegget på Innhavet.

Fire vesterålinger er blant landets rikeste

Fire vesterålinger har fått plass på lista over landets 400 rikeste.

Rikinglista hos Kapital bygger ikke bare på ligningstall, men også på egen research for å fange opp reelle formuer.

Her er en liten handfull vesterålinger, og mange innenfor havbruksnæringa.

Helt øverst troner reder og oppdrettsinvestor John Fredriksen med en formue på 114 milliarder kroner, som blant annet bygger på lakseselskapet Mowi AS.

Vi skal ikke lenger ned enn til 19. plass før vi finner den første vesterålingen, Nordlaks-gründer Inge Berg, som ifølge lista har en formue på 11,75 milliarder kroner. Formuen skal ha økt med 1,25 milliarder kroner siden lista i fjor ble laget. Rett bak ham på lista ligger for øvrig kjendis-investor Christen Sveaas.

På Kapitals formuetopp: Ola Helge Holmøy. (Arkivfoto)

Den neste vesterålingen er Ola Helge Holmøy fra Prestfjord-trålerne og Eidsfjord Sjøfarm. Øksnesværingen som har gjort sortlending av seg sitter ifølge Kapital med en formue på 6,75 milliarder kroner.

På Kapitals formue-topp: Kristian Adolfsen. Foto: Roger Vagle

På delt 78. plass finner vi andværingene Kristian og Roger Adolfsen med 4,50 milliarder kroner hver i formue – som er ei økning på en milliard fra året før. De er ferske heimflyttere til Bø.

Hurtigrutevennen Per Heidenreich fra Narvik, som er god for en formue på 2,20 milliarder, befinner seg for øvrig på 187. plass, med ei økning på 0,30 milliarder fra forrige liste.