I gang til årsskiftet: Inge Berg gleder seg til å være i gang med bygginga av Nordlaks' neste utviklingsprosjekt: Den 70 meter brede laksetanken Hydra. Foto: Tor Johannes Jensen

Her er Nordlaks’ neste gigantprosjekt

HADSEL: Om to år skal et nytt anlegg til 500 millioner kroner duppe øverst i Raftsundet. På innsida vil det svømme 3.100 tonn laks. – Vi håper å lande en byggeavtale før årsskiftet, sier Inge Berg hos Nordlaks.

For et års tid siden kjøpte Nordlaks Oppdrett selskapene Hydra salmon Company II og Hydra Pioneer AS, som hadde tilsagn om fire utviklingstillatelser for det semilukkede konseptet «produksjonstank».

Utviklingstillatelser er løyver for fiskeoppdrett som blir gitt spesielt til prosjekt med «betydelig innovasjon». Forskriften krever at utviklingsarbeidet skal «skille seg vesentlig fra tidligere kunnskap og teknologi som er i alminnelig kommersiell bruk».

Nå blir det Nordlaks som gjør alvor av ideen i samarbeid med NSK Ship Design.

Nye 3.100 tonn laks

Hydra: Slik vil Nordlaks' nye innovasjon se ut, med kuppeltak av glassfiber, diameter på over 70 meter og kai for brønnbåt og servicebåt. Foto: NSK Ship Design

Fiskeridirektoratet ga tillatelsene fordi den halvlukkede tanken inneholder nyskapende teknologi. Ifølge den opprinnelige søknaden kan laksen produseres 50 prosent mer effektivt enn tradisjonelle merder, og spare arealer. Dessuten er det en tanke at tanken kan bruke nye lokaliteter – og at oppdretteren ikke trenger å bekymre seg for smitte av sykdom og lus.

For Nordlaks betyr de fire utviklingstillatelsene ny produksjon på 3.100 tonn laks. Det er omtrent en tredel av havfarmen «Jostein Albert».

Testet modellen

Modell: Nå har Nordlaks testet det halvlukkede anlegget Hydra, som er utviklet for å kunne drive oppdrett i områder med sterk strøm. Foto: Nordlaks

I begynnelsen av november kjørte de en testmodell i Sintefs basseng i Trondheim for å se hvordan den faktisk oppfører seg i vann.

– Vi er spent på den endelige testrapporten. Det er jo ikke så mye å se med det blotte øye i et modellforsøk, men det vi kunne se, var at systemet med ledeskovler så ut til å fungere. Det kan bli veldig bra, mener Johansen.

Klar i 2024

Det neste steget er å sette i gang bygginga. Og med to års byggetid, kan det nyskapende anlegget fylles med laks i Raftsundet i 2024.

Nå venter Nordlaks på tilbud fra omkring ti verft.

– Målet er å lande en avtale med et verft rundt årsskiftet, forteller Nordlaks-eier Inge Berg til Bladet Vesterålen.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Prisen

Modell: Nå har Nordlaks testet det halvlukkede anlegget Hydra, som er utviklet for å kunne drive oppdrett i områder med sterk strøm. Foto: Nordlaks

Prisen veit han ikke før kontrakten er skrevet, men Berg forteller at man har snakket om ei investering rundt en halv milliard kroner.

– Byggeprisene har økt, så vi er spent på tilbudene vi får inn, sier Berg.

Hydra-tanken er delvis lukket og konstruert for å ligge i områder med sterk strøm. Det er naturkreftene selv som skal sørge for utsikifting av vann i opprettstanken, ved hjelp av et skovlsystem i bunnen. Hele anlegget kommer til å være over 70 meter i diameter og bygges i stål.

Raftsundet

Den første som bygges skal ligge på lokaliteten Sørvika, helt nord i Raftsundet. Her har Nordlaks en lokalitet som har vært vanskelig å drive med tradisjonelle anlegg fordi strømmen var så sterk.

Tett på dypet

Her skal den stikke mer enn 30 meter under overflaten, men blir helt tett ned til 20 meters dyp, altså så langt ned at det er fritt for lakselus.

Testing: Fra venstre Bjarne Johansen (Nordlaks), Kjellaug Eid Litland (Fiskeridirektoratet), Lene Kristin Røyrane-Løtvedt (Fiskeridirektoratet) og Håkon Ådnanes (NSK Ship Design). Bakgrunnen er gjort uskarp iht SINTEF Ocean sine retningslinjer (beskyttet åndsverk). Foto: Nordlaks

– Den store tanken bak er at det er tett så langt ned at det skjermer mot lus. Under der igjen har den ledeskovler som skal sørge for utskifting av vann i tanken, så det tar vare på fiskens levemiljø. Det er de to mest iøynefallende innovasjonene slik vi ser det, forklarer Bjarne Johansen, som er prosjektleder for Hydra-tanken.

– Det kan være at vi kan utnytte lokaliteter som er mer strømsterke enn der det er fornuftig å legge vanlige anlegg i dag. Men det er noe av det vi håper å få svar på, sier Bjarne Johansen.

Over vann vil toppen av glassfibertaket kunne stikke så høyt som 16 meter. På innsida blir det blant annet fôrlager, maskinrom, verksted, og dødfisksystem over vannflaten.

Selskapet regner med å teste ut anlegget for matfisk, altså siste fase før slakt.

Rømmingssikker

Tanken vil ha dobbel rømmingssikring med to nøter i bunnen. Fôringssystemer og andre oppdrettstekniske funksjoner blir integrert i selve produksjonstanken.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Taket som skal ligge på toppen er tenkt som ei ekstra sikring mot lus, så ikke bølger skal skvette lus over kanten i dårlig vær. Dessuten blir det en mer behagelig arbeidsplass på innsida.

Produksjonstanken skal ha integrerte systemer for fôring og handtering av død fisk, og kunne operere alene der det er forhold for det. Det er ingen oppsamling av fôrspill eller skit fra laksen i konseptet i dag.

Trekke veksler på havfarmen

– Vi tenker at vi kan trekke veksler på erfaringene fra utviklingen av havfarmen, blant annet med ballastsystemet. Ellers vil dette anlegget følge samme regime med klassing som havfarmen. Vi har også med oss erfaringer i utviklingsarbeid og overfor design og verft, tilføyer Bjarne Johansen.

– Det er artig å ha litt å jobbe med. Utvikling er det som driver oss, sier prosjektlederen.