Oppdrettsgründeren: Inge Berg mener Hadsel må bli mindre avhengig av oppdrettsnæringa. Foto: Tor Johannes Jensen

Inge Berg på folkemøte: – Vi må bli mindre avhengig av oppdrett

HADSEL: Nordlaks-gründer Inge Berg ønsker seg et Hadsel som er mindre avhengig av oppdrett. Han tror Stokmarknes miljøhavn vil bidra.

Det var beskjeden skepsis blant de snaut 40 deltagere på folkemøtet torsdag om tømmerkaia, containerhavna, LNG-anlegget og mulighetene langs moloen til Hadselbrua.

Om ti år kan det bli fra to til tre ukentlige anløp av godsbåter i den nye havna, ifølge havnesjefen. Men størrelsen på båtene vil øke, så økningen i antall containere vil være betydelig større.

Flere hundre arbeidsplasser

Les også
Slik var folkemøtet om Stokmarknes miljøhavn: Se video-opptaket

Og det handler om langt mer enn containere. Håkon Nilsen utfordret Nordlaks’ Inge Berg og Skrettings Kjell Åge Stikholmen til å si hvor mange nye arbeidsplasser som kan følge med nykaia for dem.

– Utviklingskonsesjonene vil gi betydelig økt aktivitet. Men ting tar tid, så jeg vil ikke love hvor mye. Hvis etterspørselskurven endrer seg fra rund til bearbeidet fisk, snakker vi om svært mange arbeidsplasser, sa Inge Berg.

– Noe av det viktigste med dette prosjektet er at det gjør kommunen mindre oppdrettsavhengig. I dag er det mye oppdrettsrelatert virksomhet som skaper aktivitet. Nordlaks ønsker nye bedrifter som ikke er så relatert til oppdrett og fiskeri, for i dag er kommunen sårbar, la han til.

Jørn Åge Stikholmen understreket at kaia vil styrke konkurransekrafta for Skretting og sånn sett kan bidra til flere arbeidsplasser.

– Ringvirkningene er mange. Det kan være innenfor logistikk og andre bransjer. Det er vanskelig å si et konkret tall, men jeg har tru på at det kan bli flere hundre de neste ti årene, sa Siv Dagny Aasvik.

Les også
Reguleringa er på høring, men nå låner havna 118 millioner til å bygge

– Hva med Nordnes?

Folkemøte: Nesten 40 oppmøtte på folkemøtet om Stokmarknes miljøhavn torsdag. Foto: Tor Johannes Jensen

Om mange var positive, hadde de likevel mange spørsmål:

– Det har skjedd masse positivt siden valgkampen i fjor, med planer og dimensjoner, men vi er fortsatt skeptisk til plasseringen og dimensjonene. Hva skal skje med dagens havneområde og containerområde? Vil det bli åpnet for turisme eller ny næring? spurte Torbjørn Moldestad fra Miljøpartiet de Grønne i Hadsel.

Les også
Vil låne 118 millioner kroner til havneutbygginga på moloen

Havnesjef Olav Henning Trondal svarte at det ikke er konkrete planer for området i dag.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Men Hurtigruta starter cruisevirksomhet og kommer med ekstra anløp neste år. Området vil være verdifullt å legge til rette for turisme og andre næringer. Jeg er ikke redd det ikke skal bli brukt, sa han.

– Rundt havna investeres det en halv milliard kroner i vernebygg og hotell. Det blir satt av penger til trekai og promenade som kan gi litt mer «Svolvær-følelse» og adgang til sjøen. Det vil bygge identitet på Stokmarknes. Og så er det planer for kompetansearbeidsplasser i området. Det skjer utrolig mye her, kommenterte kommunedirektør Ola Morten Teigen.

Konkurranse

Les også
Flytter enorme masser på Børøya

– Er det ingen mørke skyer? Lødingen har jobbet med containerhavn i over 20 år, og Sortland har sine planer. Tar man høyde for at det kan være flere i Vesterålen som vil komme inn på samme marked? ville Ove Pedersen vite.

– Trafikken vil øke. Det er rom for flere etableringer på containersida, men vi blir først, blir etablert og får en kundekrets. Hvis andre ikke har balanse i trafikken inn og ut, vil de ikke være konkurransedyktige overfor oss. Vi har godsbalanse og er i en heldig situasjon, kommenterte havnesjefen. Han viste til at det allerede går frossenfisk, tørrfisk og tørka hau ut fra Stokmarknes havn i dag.

Støy

Panelet måtte også svare på spørsmål om støy for beboere på Børøya, og forsikret at framtidas skip med batteridrift og gass er langt mer stillegående enn i dag.

– Jeg bor nærmere dagens havn enn de nærmeste beboerne på Børøya kommer til å bo. Det er ikke noe støy, slik jeg oppfatter det. Det er mer støy fra fylkesveien, kommenterte Teigen, som også nevnte at det er planlagt en støyvoll.

Kommunedirektøren påpekte på spørsmål fra Christian Klausen at interessen er så stor at det knapt har vært nødvendig å markedsføre de nye næringsarealene til nå.

– Vi bør heller ikke selge ut alle arealer for fort, men bruke de rette arealene til de rette aktørene, sa Teigen.

Energi-område

Les også
Nå kan du lese spørsmål og svar fra nettmøtet om Stokmarknes miljøhavn

Biomar, Skretting og Nordlaks har bestilt et forprosjekt for et LNG-anlegg i området.

Nordlaks har i et par år planlagt to brønnbåter som blant annet skal bruke flytende naturgass, LNG, som kan redusere utslipp med over 40 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Det avgjørende er fornuftig logistikk. Derfor har vi tatt initiativet, sa Berg, som fortalte at Kystvakta ønsker en slik bunkringsmulighet i regionen. I dag er det ikke slike anlegg mellom Mosjøen og Hammerfest, ifølge Berg.

– Hvis man legger en gassledning inn i et slikt område, er det gunstig for bedrifter som bruker mye energi. Det kan gi knoppskyting, mener han.

Les også
Store industriselskap vil ha havna ved Hadselbrua

Trollfjord skal øke kapasiteten for strøm på Børøya kraftig, og det gir gode forhold for ny industri.

– Jeg har fått henvendelser som forteller at satsinga her har nådd langt ut over Vesterålen. Og kombinasjonen av strøm og LNG er viktig for etableringer, understreket Siv Aasvik.

Også Jacob Normann Jacobsen pekte på betydningen av å kunne levere store mengder energi. Han mener det ikke vil finnes et område med tilsvarende kapasitet for energi i regionen.

Les også
Kan være ferdig om halvannet år: – Denne havna vil være enestående i Midtre Hålogaland

Vil unngå sesongarbeidere

– Jeg er en stor optimist og klapper i hendene nesten hver dag, sa Terje Sjøvoll, som lurte på mulighetene for rimelige boliger til ny arbeidskraft. Kommunedirektør Ola Morten Teigen viste til nye boligfelt og understreket at det er viktig at folk som får jobb i Hadsel, kan bo her.

– Vår store drøm er å unngå sesongarbeidere. Hvis vi får et uttaksmønster for laks som gir stabil tilgang på råstoff, vil vi ha bedre rammevilkår for faste ansettelser og få en helt annen type arbeidstagere, kommenterte Inge Berg.

– Vi har prøvd å hjelpe særlig yngre arbeidstagere og lærlinger med å skaffe bolig, tilføyde Stikholmen.

Logistikk og miljø

Jens Petter Rønning understreket at skogen må drives for at ei tømmerkai skal ha varig betydning. Det bekreftet kommunedirektør Ola Morten Teigen, som mener man må legge opp til nyplanting etter hvert som skog tas ut.

På spørsmål fra Børre Skogstrand opplyste kommunedirektøren at godset som skal til og fra havna utenfra, foreløbig må gjennom krysset ved Circle K, men at man jobber for egen avkjøring. Gods mellom havna og bedriftene i området vil gå på en internvei.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Torbjørn Moldestad understreket at en gang- og sykkelvei ut til Sandøya og videre over brua ikke kommer av seg selv. Han viste til at fortau over Sortlandbrua er kostnadsberegnet til hundre millioner kroner.

– Det skal bygges litt etter litt etter som man bygger ut industriområdet. Etter hvert som det fylles ut, bygges det gang- og sykkelvei parallellt, og så fordeles kostnadene på tomtene man selger. Sånn gjør vi det i næringsområder, svarte kommunedirektøren.

Han garanterte for øvrig at hensynet til fuglelivet på Sandøya blir ivaretatt.

Skryter av Hadsel

Inge Berg roste politikerne for å være løsningsorientert.

– Det har vært fantastisk støtte for prosjektene, og vi er veldig glade vi er i Hadsel. Man kan se konflikter om sjøarealer andre plasser, men her synes vi politikerne har hatt en dialogbasert tilnærming. Man prøver å ivareta alle interesser på en fornuftig måte, sa han.

Arild Reinstad fortalte om da han kom til Hadsel – som hadde over 10.000 innbyggere i 1973.

– Dette er noe av det beste jeg har vært med på for Hadsel. Jeg håper dette går veien! Jeg har et barnebarn på 15 år i Tromsø som har fått sommerjobb hos Nordlaks. Nå har han kommet heim med flere kursbevis. Tenk, han kom hit og fikk en sommerjobb han ikke hadde fått i Tromsø! Jeg håper det ikke blir et politisk spill om dette, sa Reinstad – som fikk applaus fra salen.

Applaus ble det også for Inger Else Moe Sjøvoll, som fikk avslutte folkemøtet:

– Tusen takk for at dere skal få containerne bort fra sentrum. Overalt der man kommer i verden legger man store anlegg med industriaktivitet utenfor byen, og så kommer du inn til et sentrum der det er trivelig å være. Dere er kjempeflinke! Få dette i gang, få sentrum tilbake og få kontakt med havet!