Prosjektleder Ola Pedersen håper at det skal gå raskt å få en avklaring fra Øksnes på landfeste på Toftenes. Foto: Innsendt

Ny sjøkabel betyr mye for bygdefolket ved Lifjorden

ØKSNES: Vesterålskraft Nett har fått tillatelse til å legge sjøkabel over Lifjorden fra Toftenes til Holm, der det også kommer fiber med mulighet for bredband internett og TV for fastboende og hytteområdet på Holm.

Vesterålskraft Bredband bygger ut fiber på mange småsteder og felles for alle er at det må lages et prosjekt der flere går sammen med det offentlige, kommunen, om utbygging. Da kan det søkes om midler for å få gjennomført prosjektet på en så rimelig måte som mulig. Det er derfor ikke noen automatikk for dem som bor på Holm eller har hytte på stedet, at de får fiber. Dersom flere går sammen og kommunen går inn for samarbeid, så går det meste an.

Lena Stavøy er ei av dem fra Øksnes som har hytte i området. Hun forteller til Bladet Vesterålen at de har internett via Iaksess nå og at det stort sett fungerer bra.

– Vi har ikke tv slik vi har heime på Myre, men har abonnert på Sumo og har NRK-kanalene gratis. Vi bruker ikke så mye tid til å se på tv når vi er på hytta, men er selvfølgelig likevel interessert i å få fiber til hytta dersom det er mulig,

– Vi har ikke hatt problemer med strømmen, men vi er nå stort sett bare der når det er gode forhold, sier hun.

Vesterålskraft Nett har vært plaget med det gamle fjordstrekket fra 1948 som har falt sammen flere ganger.

Les også
Sjøkabel og fiber over Lifjorden i oktober

– Grunnen til at vi nå vil legge sjøkabel, er å bedre forsyningssikkerheten både til Holm, Lia og Toftenes. Den gamle linja er svært rasutsatt og vi har fått sammenfall flere vintre på denne linja, sier Ola Pedersen i Vesterålskraft Nett.

– Jeg vil tro at dette kommer til å bety mye for alle som bor både i Sortland og i Øksnes, sier Pedersen.

Lett i Sortland, verre i Øksnes

Vesterålskraft Nett har fått sin sak behandlet i Sortland kommune, der de fikk som svar at kraftselskapet ikke ligger inn under plan- og bygningsloven, men under energiloven. Derfor trenger de ikke søke om dispensasjon for å ta i land sjøkabelen og lage landfeste for den på Holm.

Også Øksnes har godkjent leggingen av sjøkabelen over Lifjorden, men der må selskapet først søke om dispensasjon for landfeste.

Enhetsleder Bengt-Stian Nilsen ved teknisk avdeling i Øksnes, sier til Bladet Vesterålen at kommunen er i dialog med Vesterålskraft om saken og at de i alle fall ikke skal være nødt til å vente på ny arealplan.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

– Kommunen er i dialog med Vesterålskraft om dette, og vi håper at vi sammen med Vesterålskraft kan finne ut av dette. Det vil uansett ikke være nødvendig for Vesterålskraft å vente på ny arealplan, sier Bengt Stian Nilsen.

Det er Vesterålskraft Nett som nå har søkt Øksnes og Sortland kommuner om tillatelse til å legge sjøkabel over Lifjorden. De har fått aksept for tiltaket og i vedtaket fra Sortland kommune heter det:

«Med hjemmel i havne- og farvannsloven § 14 gis det tillatelse til søknad om tillatelse til etablering av sjøkabel over Lifjorden i Øksnes og Sortland».

Fra Øksnes har de foreløpig fått beskjed om at de må sende søknad om dispensasjon for etablering av landfeste/nettstasjon på Toftenes.