Investeringsselskap i Sortland

SORTLAND: Det nyregistrerte foretaket Akkermann Holding AS i Sortland skal drive finansiell investeringsvirksomhet i nasjonale og internasjonale finansmarkeder.

Styreleder er Arild Johansen, og Olga Kuralova Johansen er styremedlem i selskapet, som har en aksjekapital på 30.000 kroner.