Preben Woll Bostad.
Preben Woll Bostad. Foto: Mareno Leonhardsen

Inviterer til mingling

BØ: Bø kommune og Bø næringsforening inviterer til minglekveld i midten av november.

– Hensikten er å skape en møteplass der næringslivet i Bø kan samles, sier næringskonsulent Preben Woll Bostad, men understreker at det verken er et krav om medlemskap i foreninga eller at man er bedriftsleder for å delta på Fjordcamp:

– Det holder at man er interessert i næringsliv og utvikling. Jeg har forstått at flere har savnet et slikt kontaktpunkt, – og vi ville forsøke om næringsforeninga kunne være en slik arena.

Bostad forteller at kommunens næringsavdeling vil presentere seg sjøl, likeså næringsforeninga, og at man inviterer noen bedrifter til å presentere seg selv. Selvfølgelig blir det bevertning på de som kommer.

– Men det er først og fremst ment som et uformelt treff, sier han.

Både av hensyn til servering og lokaler ønsker arrangørene at deltakerne melder seg på, – og spesielt er det nødvendig, dersom man vil være med på skyss, som ordnes til og fra.