Til Grønland: – Vi er svært stolte og glade over det valget Ironbark har tatt, sier Frode Nilsen, konsernsjef i LNS. Foto: Elina Nordhagen Rydland

LNS med i Grønland-prosjekt: – Sannsynligvis den mest kompliserte gruvedriften som noen gang er utført

På 83 grader nord, på Nord-Grønland, skal LNS delta i et gruveprosjekt sammen med et australsk selskap. – En meget stor fjær i hatten, sier konsernsjef i LNS, Frode Nilsen.

Australske Ironbark Zink Ltd og LNS har underskrevet en intensjonsavtale for gruvedriften, logistikktjenester og utbyggingen av sink- og blygruven i Citronen Fjord på Nord-Grønland.

Gruven ligger på 83 grader nord og vil være verdens nordligste gruve.

LNS ble valgt av Ironbark på bakgrunn av den lange erfaringen med prosjekter i Arktis, Antarktis og polare områder samt det LNS har gjort ved sine gruveprosjekter, skriver selskapet i ei pressemelding.

Sinkforekomsten i Citronen Fjord regnes som en forekomst i verdensklasse og har et gjennomsnittlig innhold av 4,7% sink og 0,5% bly. LNS skal både drive dagbrudds- og underjordsdrift.

Forventet oppstart neste år

Oppbyggingen av selve gruven med all infrastruktur forventes å starte i 2023. Det skal bygges ut blant annet flyplass, havn, veier, boligrigger, kontorer, messe, oppredningsverk, lager og verksteder.

Selve gruvedriften starter i 2024. Det kommer til å bli produsert store volumer fra både dagbruddet og underjordsgruven. Dette prosjektet kommer til å bli ett av de største som LNS har vært involvert i. Gruven har en levetid på rundt 20 år.

Logistikken rundt driften i Citronen Fjord er meget utfordrende. Området er kun isfritt to til tre måneder i året. I dette korte tidsvinduet skal alt konsentrat skipes ut og alle nødvendige materialer for neste års drift skipes inn. Resten av året er det kun adkomst inn til gruven med fly. Nærmeste flyplass er Longyearbyen Flyplass og mye av logistikken vil gå via Longyearbyen.

– Stolte og glade

– Dette er med stor sannsynlighet den mest kompliserte gruvedriften som noen gang er utført. At Ironbark velger LNS som sin gruveentreprenør og samarbeidspartner, er en meget stor fjær i hatten til hele LNS-konsernet. Dette kommer til å bety ny stor aktivitet både for LNS og LNS Spitsbergen. Vi har gjennom mange år opparbeidet oss en betydelig kompetanse og kan vise til svært gode resultater fra prosjekter hvor logistikken har vært svært utfordrende. Ikke minst er det viktig at vi leverer på en bærekraftig måte, sier konsernsjef i LNS, Frode Nilsen.

– Å jobbe på 83 grader nord med mørketid og de klimatiske utfordringer dette gir, er det få som har gjort før oss. Vår arbeidsstokk er svært kompetent, og den består av ansatte som kan jobbe ute i felt og kan vise til virkelig å ha vært ute en vinterdag før. Vi er svært stolte og glade over det valget Ironbark har tatt, sier Nilsen.