Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Nesvik: – Vi kan dyrke flere sjømatslag

– Vi kan produsere mye mer fra havet enn vi gjør i dag, og i fremtiden tror jeg vi vil dyrke flere arter, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik.

En rapport som Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å utarbeide, vurderer 31 oppdrettsarter for Norge.

– Utredninga viser at Norge har et unikt utgangspunkt for oppdrett av nye arter, sier Nesvik, men at det også finnes begrensninger. Du kan lese rapporten her.

Mange forsøk

Det har vært flere forsøk på å oppdrette flere arter enn laks og ørret. Blant annet kveite, blåskjell og røye i mindre skala. De siste år også voksende interesse for å dyrke tang og tare.

For mange arter har det vært vanskelig å få tilstrekkelig lønnsomhet.

– Nye arter krever ny kunnskap i forvaltning og næring. Rapporten vi nå har fått kan hjelpe oss med å ta riktige grep, sier Nesvik.

Ønsker debatt

Den nye rapporten drøfter strategier for hvordan satse på og legge til rette for oppdrett av andre arter enn laks og ørret i Norge. Nordland og Troms og Finnmark peker seg ut, når det gjelder potensial for vekst i sektoren, ifølge rapporten.

– Jeg håper rapporten kan gi grobunn for en god debatt om strategier og tiltak for nye oppdrettsarter, sier Nesvik.

Noen konklusjoner:

• Flere arter har nådd kommersiell fase (kveite, blåskjell, røye og rognkjeks).

• Flere arter er under oppskalering til kommersiell skala (flekksteinbit, torsk og sukkertare).

• Ny teknologi og fôrprodukter som er utviklet er viktig for oppdrett av nye arter.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Støtter tidligere funn

Det er investert drøyt 1,1 millioner kroner i rapporten, som i det vesentlige støtter Havforskningsinstituttets konklusjoner fra 2018 om «Framtidsrettet matproduksjon i kyst og fjord».

Det helt nye er oppdaterte opplistinger av ulike arter, med vurderinger av forhold som lønnsomhet, markedspotensial og miljøpåvirkninger.