Prisen på mat og drikke gikk ned

Tall fra SSB viser at prisene på mat og drikke gikk ned med 0,8 prosent fra juni til juli. På samme tid steg konsumprisindeksen med 0,2 prosent. − De siste fem årene har prisene på mat og drikke gått opp fra juni til juli. En så stor nedgang i denne perioden, har vi ikke sett siden 2010, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare. Prisene for mat og drikke følger normalt et jevnt mønster gjennom året. Prisene går vanligvis ned i typiske tilbudsperioder som jul, påske og skolestart, og stabiliserer seg i andre perioder på året. − I år ser vi at forbrukerne har fått glede av den harde konkurransen i markedet for mat og drikke ved inngangen til sommeren, sier Størksen.