Suger opp slam: Jonas Lehn (t.v.) og Jøran Farstad jobber med å suge opp slam fra kummer med hjelp av en slange. Her de i gang på Myre. Foto: Svein Arne Nilsen

På slam-rundtur i Vesterålen

ØKSNES: Etter at snøen har forsvunnet er det mye sand og grus som ligger igjen i gatene. Noe av det blir til slam som havner i kummer. Disse kummene må tømmes for slam og det er det disse to karene, Jonas Lehn og Jøran Farstad, som sørger for.

De jobber for firmaet Alf Brekken og sønner, og bare i Storgata på Myre har de 42 slike kummer som de skal suge tom for slam. De skal gjøre samme jobb i de andre kommunene i Vesterålen. Det betyr at det blir betydelige mengder i løpet av sommeren.