Silda er tilbake, og makrellen er utbredt over det hele.
Silda er tilbake, og makrellen er utbredt over det hele. Foto: Leif Nøttestad, HI

– Silda er tilbake

Silda er tilbake i åpent hav i det nordlige Norskehavet på sommeren, etter mange års fravær. Dette er blant konklusjonene Havforskningsinstituttet trekker, etter å ha saumfart havet etter sild og makrell med seks fartøy.

I løpet av en måned har seks båter tilbakelagt en distanse lenger enn jordens omkrets rundt ekvator, for å kartlegge sild og makrell for havforskninga.

Silda tilbake

Norsk vårgytende sild er tilbake i de åpne havområdene i det nordlige Norskehavet om sommeren, etter mange års fravær, sier internasjonal toktkoordinator Leif Nøttestad.

– Både 2013- og 2016-årsklassene ble fanget i nordlige havområder, og det er gledelige nyheter. Vi hadde brukbare akustiske registreringer av nvg-sild på sonar og ekkolodd helt nord til 75 grader nord. Gjennomsnittsstørrelsen på silda varierte fra 102 gram til 433 g. Ellers registrerer vi veldig lite sild sentralt i Norskehavet. Hovedtyngden nå om sommeren finner vi fra vestlandskysten og i et belte som strekker seg nordvestover til nord for Island.

Makrellen

Det er tatt noen få, svært store trålfangster av makrell i de nordlige og nordvestlige områdene av utbredelsesområdet sammenlignet med alle tidligere år med data, melder internasjonal toktkoordinator Leif Nøttestad – spesielt øst i Jan Mayen-sonen, men også sørvest av Svalbard.

Utbredt

{{imageLeft}}

Strekene viser hvor båtene har saumfart havet systematisk. (HI)
Strekene viser hvor båtene har saumfart havet systematisk. (HI)
Rognkjeksen har en imponerende utbredelse. (Arkiv
Rognkjeksen har en imponerende utbredelse. (Arkiv Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Stimer med makrell-åte var synlige i overflaten helt nord til 76.30 grader nord. Vi måtte seile helt nord til nær 78 grader nord (vest av Longyearbyen på Svalbard) for å etablere null-linjen for makrellen. Vi fant derimot ikke null-linjen i nordvest inn mot Framstredet, men vi hadde ikke muligheter til å fortsette der på grunn av tidsnød med hensyn til besluttet dato og sted for toktavslutning. Det var historisk høye enkeltfangster av makrell i de nordligste havområdene med hele 4.5 tonn makrell etter 30 min tauing nær 76 grader nord og 700 kg makrell nær 77 grader nord. Gjennomsnittsstørrelsen varierte fra 214 gram i sør til 609 gram i de nordligste områdene, som viser at det er den største makrellen som vandrer lengst nord om sommeren. Det var flere årsklasser med 2–14 år gammel makrell representert i fangstene.

Lite på kysten

Det var derimot små makrellfangster stort sett langs hele norskekysten fra Hordaland i sør til Finnmark i nord, og i mer åpne havområder mellom det nordøstlige Norskehavet og det vestlige Barentshavet. Vi fikk etablert null-linja – hvor det ikke er mer makrell – langs kysten i nord og inn mot Barentshavet. Det var også slående hvor lite ungmakrell som ble kartlagt langs norskekysten i år, sammenlignet med i fjor.

Kolmula

Det overordnete bildet er at kolmula finnes i spredte konsentrasjoner over de fleste områdene, basert på de akustiske registreringene og trålprøvene i dypere vannlag tatt om bord «Kings Bay» og «Vendla».

{{imageLeft}}

Laks og rognkjeks

Det ble fanget 37 individer av atlantisk laks om bord på «Kings Bay» og «Vendla» under overflatetrålingen i løpet av toktet. Disse var fordelt over store deler av Norskehavet fra 63 grader nord til 74 grader nord. Individstørrelsen på laksen varierte mellom 86 gram og 1.3 kg.

Utbredelsen av rognkjeks er mildt sagt imponerende, og vi fanget rognkjeks, dog i små konsentrasjoner, i stort sett alle overflate-trålhalene våre om bord på «Kings Bay» og «Vendla». Gjennomsnittsstørrelsen på rognkjeksen i fangstene varierte fra 13 gram til 3 kg.

Knølhval og finnhval

Det var knølhval og spesielt finnhval som dominerte observasjonene våre i de nordligste havområdene i Norskehavet, mellom Finnmarkskysten og Bjørnøya og videre nordvest mot sørvestsiden av Svalbard. Flokker med spekkhoggere har vært mest til stede i det sentrale Norskehavet, trolig på jakt etter makrellstimer nær overflata, forteller Nøttestad.