Sortland videregående skole risikerer å miste utdanningstilbud.
Sortland videregående skole risikerer å miste utdanningstilbud. Foto: Inger Merete Elven

Synspunkt | – En dårlig idé å legge ned idrettslinja på Sortland

Idrettslinja ved Sortland videregående skole har vært en suksess i over 20 år. Nå synes fylket det er nok - og vurderer nedleggelse. Det er en dårlig ide. I de neste punktene skal jeg prøve å begrunne det.

Idrettslinja har hatt god elevsøkning i alle år; fulle klasser og gjerne ventelister. For eksempel er årets 3. klasse på hele 30 elever; de samme som begynte i 1. klasse for to år siden. Altså ingen frafall underveis; noe som nettopp er et av fylkets mål og kriterium for suksess.

I de neste ukene skal de videregående skolene arrangere karrieredager for årets 10. klassinger; altså det neste kullet som skal søke videregående. Det har meldt seg over 80 elever som er interessert i idrettslinja på Sortland; erfaring tilsier at man kan forvente bortimot 40 søkere. Men fylket vurderer altså å fjerne dette tilbudet. Det er dårlig behandling av Vesterålens ungdommer.

Gjennomføring

I de senere år er det blitt stadig mer fokus på gjennomføring; at elevene faktisk fullfører og består sine utdanningsløp. Dette er noe fylket følger nøye med på og nærmest kontrollerer skolene. Her har idrettslinja på Sortland veldig gode resultater å vise til, med meget høye gjennomføringstall. Dette er helt i toppen, uansett linje i hele fylket! Her burde fylket gi honnør til avdelingsleder, kontaktlærere og faglærere – i stedet for å vurdere nedlegging.

Folkehelse

På grunn av at ungdommen er stadig mer stillesittende, har det blitt foreslått å øke kroppsøving i skolen slik at alle elevene får fysisk aktivitet hver dag. Dette er det ikke lett å få til, men i videregående er det en elevgruppe som faktisk har fysisk aktivitet hver dag; elevene på idrettslinja. Det fremmer folkehelsa.

I tillegg er de samme elevene, både mens de går på idrettslinja og ikke minst senere, helt sentrale i det frivillige idrettslivet der de er med på å aktivisere barn og ungdom i alle aldre og i mange lokalsamfunn.

En av begrunnelsene til fylket for å vurdere nedlegging av idrettslinja, er at det er for mange elever på idrettslinjene i Nordland (bare to fylker har en større andel). I et folkehelseperspektiv burde denne rangeringa føre til motsatt konklusjon; det er viktig å fortsette med idrettslinja på Sortland.

Studiekompetanse

Elevene på idrettslinja får generell studiekompetanse. Det betyr at de kan søke svært mange studier på høyskoler og universiteter. Relevante studier kan være innen helsefag (sykepleie, fysioterapi mm), lærerutdanning, politi – og mye, mye mer. Og alt dette er det behov for i Vesterålen; de utdanner seg ikke bort fra regionen.

Samtidig setter fylket søkelys på at det i Nordland er for liten andel av ungdommen som søker studieforberedende utdanningsprogram; bare noe over 40 prosent. Fylkestinget har vedtatt at denne andelen må økes. Ved å legge ned idrettslinja gjør man det motsatte av vedtatt politikk.

Økonomi

På grunn av mindre overføringer fra staten, må fylket redusere sine budsjetter – også skolebudsjettet. I denne saken om skolestruktur, hevdes det at idrettslinja er et dyrt tilbud. Men ulike statistikker viser at det ikke stemmer. Det er lite å spare – og mye å tape.

Skolestedet Sortland

Sortland videregående skole har de siste årene mistet flere klasser; blant annet helse- og oppvekstfag og ikke minst alle byggfagklassene. Alt dette var tilbud med god søking og gode resultater. Og nå er enda et populært tilbud vurdert fjernet fra Sortland. Det er ganske spesielt at fulle klasser blir nedlagt på denne måten; regionsenteret med vekst i folketallet tappes for skoletilbud. Det burde være omvendt.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Oppfordringa blir derfor: behold idrettslinja på Sortland.

Tor Grindstein,

pensjonert studieleder